U srijedu,  23.12.2015. godine u Amfiteatru Mješovite srednje škole Tešanj podijeljeno je trideset certifikata kandidatima koji su uspješno završili obuku za Krojača, za potrebe firme Konfekcija Napredak d.d. Tešanj. Certifikacija kandidata je finalni dio projekta koji je trajao  godinu dana.

Razvojni tim Škole zajedno sa menadžmentom Škole kreirao je plan i program obuke u potpunosti prilagođen modernim zahtjevima firme Napredak d.d. Tešanj.

Obuku kandidata – krojača realizovali su USAID Sida GOLD projekat, Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Tešanj, firma Napredak d.d i Mješovita srednja škola Tešanj. Svih trideset kandidata su zasposleni nakon obuke u firmi Napredak d.d.

Pored domaćina manifestacije, gospodina Muharema Saračević,  direktora Mješovite srednje škole Tešanj gostima i kandidatima obratili su se i načelnik općine Tešanj gospodin Suad Huskić i direktor firme Konfekcija Nadredak d.d. gospodin Amir Šišić.

certifikati (2)certifikati (3)certifikati (4)certifikati (5)certifikati (6)20151223_131312

Škola je kroz ovaj projekat bila nosilac aktivnosti kreiranja dinamičkog plana aktivnosti vezanih za navedeni projekat, kreiranje i realizaciju programa i plana obuke te certifikacije kandidata.

Ovim putem direktor Škole prof. Muharem Saračević zahvaljuje se članovima Razvojnog tima Škole, profesorima Samili Čamdžić, Ismeti Nuhanović i Selimi Brkić koji su uspješno realizovali proces obuke kandidata, kao i Hamdi Subašić, Damiru Kadribašić i Adnanu Šeljmi, koji su učestvovali u sporvođenju projekta Obuka krojača.

 

Foto sekcija

Adisa Hodžić IIc                                                                                                                                                                               Sabina Užičanin,prof.