Broj:124/2018

Datum: 06.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 5/14) i  Odluke Školskog odbora škole broj: 113 /2018  od  05.02.2018.godine , Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

 

 

 1. Prehrambeni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 2. Poljoprivredni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 3. Poslovno-pravni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 4. Tehničar drumskog saobraćaja,maksimalno 20 polaznika
 5. Vozač motornih vozila,maksimalno 20 polaznika
 6. Zavarivač,maksimalno 20 polaznika
 7. Kuhar,maksimalno 20 polaznika

 

JU Mješovita srednja škola,Tešanj je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih Rješenjem Općinskog suda u Zenici,broj:043-0-Reg-17-001138  od 15.11. 2017.godine.

JU Mješovitoj srednjoj školi,Tešanj je odobreno obrazovanje odraslih Rješenjem o reverifikaciji uvjeta i programa rada Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-5753-06-02/17 od 22.09.2017.godine.

Izvođenje programa za obrazovanje odraslih je školi odobreno Rješenjem Ministarstva za obrazovanje ,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-2825-1/17 od 04.12.2017.godine.

 

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih za polaznike se organizuje instruktivna nastava i nakon odslušane instruktivne nastave polaznici polažu ispite. Maturski-završni ispit polažu polaznici koji su položili sve ispite. Nakon polaganja svih ispita i maturskog-završnog ispita,polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenim razredima i diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom NPIP koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije (EU VET).

Polaznici plaćaju školarinu u skladu sa Odlukom Školskog odbora o visini školarine obrazovanja odraslih po jednom polazniku,broj: 112 /2018 od 05.02.2018.godine.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih osoba od broja slobodnih mjesta prednost pri upisu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

 

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu

 

Konkurs je otvoren od 06.02.2018.godine do 20.02.2018.godine.

 

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati.

Nakon verifikacije upisa polaznika obrazovanja odraslih od strane Školskog odbora spisak primljenih polaznika se oglašava na oglasnoj ploči škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:032/465-149; 032/465-150; 032/465-151.

 

DIREKTOR

Muharem Saračević,prof.