Broj: 969-1 /2020

Datum: 22.07.2020.godine

 

Na osnovu člana 116. i članova 111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17), Odluke Školskog odbora škole broj: 947/2020  od  10.07.2020.godine  i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-30-354-093-1/20 od  15.07.2020.godine, Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za popunjavanje radnih mjesta u školskoj 2020/2021 godini

 1. engleski jezik za srednje stručne škole- 19 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 2. engleski jezik za srednje stručne škole- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 3. turski jezik za srednje tehničke škole-4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 4. matematika za srednje tehničke škole-19 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 5.  matematika za srednje tehničke škole-10 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 6. matematika za srednje stručne škole škole-8 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 7. fizika za srednje tehničke škole-15 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 8. fizika za srednje stručne škole-4 časa, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 9. informatika za srednje stručne škole-4 časa, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 10. islamska vjeronauka za srednje stručne škole-21 čas, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 11. islamska vjeronauka za srednje stručne škole-18 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 12. historija za srednje stručne škole-6 časova, na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 13. tjelesni i zdravstveni odgoj za srednje stručne škole-21 čas, na određenoradno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 14. geografija za zvanje poslovno-pravni tehničar- 2 časa , na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 15. poslovna informatika za zvanje poslovno-pravni tehničar- 4 časa , na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 16. pravo za zvanje poslovno-pravni tehničar- 12 časova , na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 17. knjigovodstvo za zvanje poslovno-pravni tehničar- 2 časova , na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 18. statistika za zvanje poslovno-pravni tehničar- 2 časa , na određenoradno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 19. konstruisanje za zanimanje obrađivač metala rezanjem- 3 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 20. konstruisanje za zanimanje operater na CNC mašinama- 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa funkcije , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 21. CAD/CAM tehnologije za zanimanje operater na CNC mašinama- 3 časa, na određeno radno vrijeme,do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 22. finomehanički elementi i konstrukcije za zvanje tehničar za mehatroniku- 5 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 23. hidraulika i pneumatika za zvanje tehničar za mehatroniku- 6 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa funkcije, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 24. mikroračunari za zvanje tehničar za mehatroniku-2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 25. automatika za zvanje tehničar za mehatroniku-4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 26. poduzetništvo za zvanje tehničar za mehatroniku-2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 27. automatika za zvanje elektrotehničar računarstva-4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 28. mikroračunari za zvanje elektrotehničar računarstva-3 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 29. poduzetništvo za zvanje elektrotehničar računarstva-2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 30. motori i motorna vozila za zanimanje automehaničar- 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 31. tehnologija materijala za zanimanje automehaničar- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 32. tehnologija zanimanja za zanimanje zavarivač- 3 časana određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 33. tehnologija zanimanja za zanimanje obrađivač metala rezanjem- 2 časana određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 34. poduzetništvo za zanimanje obrađivač metala rezanjem- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 35. organizacija preduzeća za zanimanje obrađivač metala rezanjem- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 36. osnove poduzetništva za zanimanje operater na CNC mašinama- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 37. poduzetništvo za zanimanje vozač motornih vozila- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 38. ekonomija u ugostiteljstvu za zvanje ugostiteljski tehničar- 2 časa, na određeno radno vrijeme , a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 39. tehnologija materijala za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,  na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 40. mašine i uređaji za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 41. tehnologija proizvodnje za zvanje tehničar za obradu drveta – 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 42. konstruisanje za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 43. kompjuterska grafika za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 44. zaštita drveta za zvanje tehničar za obradu drveta – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 45. tehničko crtanje za zanimanje stolar – 3 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 46. mašine i uređaji za zanimanje stolar – 3 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 47. drvne konstrukcije za zanimanje stolar – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 48. tehnologija obrade drveta za zanimanje stolar – 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 49. poznavanje materijala za zanimanje stolar – 3 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 50. zarazne bolesti za zvanje veterinarski tehničar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 51.  unutrašnje bolesti za zvanje veterinarski tehničar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 52. invazione bolesti za zvanje veterinarski tehničar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 53. prehrambena tehnologija za zvanje prehrambeni tehničar- 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 54. biohemija sa biotehnologijom za zvanje prehrambeni tehničar- 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 55. ekonomika i menadžment za zvanje prehrambeni tehničar- 1 čas,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 56. poslastičarstvo za zanimanje kuhar- 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 57. usluživanje za zanimanje kuhar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 58. ekonomika preduzeća za zanimanje kuhar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 59. privredna matematika za zanimanje kuhar- 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 60. trgovačko poslovanje za zanimanje trgovac- 3 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 61. psihologija za zanimanje frizer– 2 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 62.  estetika za zanimanje frizer– 4 časa,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 63. kineziterapija za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 64. fizikalna terapija za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 65. neuropsihijatrija i gerijatrija za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 66. rehabilitacija za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 67. manuelna masaža za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 68. specijalna fizikalna terapija za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 69. poduzetništvo za zvanje fizioterapeutski tehničar – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 70. praktična nastava (poslovna informatika) za zvanje poslovno-pravni tehničar, 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 71. praktična nastva za zvanje veterinarski tehničar- 16 časova,na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 72. praktična nastava za zvanje fizioterapeutski tehničar -6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;
 73. praktična nastava za zanimanje frizer – 12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021.godine;

Kandidati su dužni u skladu sa članom 4. stav 4. Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-34-432/18 od 09.01.2018.godine  („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:1/18), članovima  111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17)i  Nastavnim planom i programom škole blagovremeno dostaviti obaveznu dokumentaciju i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Uz prijavu na konkurs kandidati koji konkurišu dužni su priložiti slijedeću obaveznu dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

 1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 4. Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci po prijemu u radni odnos

Svi kandidati koji dostave obaveznu dokumentaciju  ulaze u proceduru bodovanja prema  Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona,broj:10-34-432/18 od 09.01.2018.godine  („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj:1/18) ,a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba.

Pored obavezne dokumentacije , kandidati mogu dostaviti  i dodatnu dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju) na osnovu  koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa navedenim Kriterijem:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi
 • Uvjerenje,potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja
 • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje)
 • Dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH („Sl.novine FBiH“,broj:26/16)

Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dostavljaju i slijedeće dokumente:

 • Rješenje nadležne općinske o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida
 • Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca
 • Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida,poginulog,umrlog,nestalog branioca
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe
 • Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca
 • Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili Rješenje o prestanku radnog odnosa kao dokaz da radni odnos nije prestao njihovom krivicom

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata.

Osobe kojima je utvrđen status invalida obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe odnosno nadležne ustanove  sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status invalidne osobe.

Osobe kojima je utvrđen status logoraša obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednih 24 mjeseca,priložiti i uvjerenje resorne službe odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona,a kojim se potvrđuje status logoraša.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane stručne spreme vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini,broj:10-34-8479/20 od 03.06.2020.godine.

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme uz prijavu na konkurs su dužni dostaviti:

 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o godini studija
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi

Prijave sa dokumentima slati poštom na adresu:

JU Mješovita srednja škola Tešanj, ul. Patriotske lige 61.  74260 Tešanj.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Napomena: konkurs je objavljen u Našoj riječi, 28.07.2020. god.

                                                                                                            DIREKTORICA

                                                                                         Jasminka Mujkanović