Dana 21.09.2023. godine, u prostorijama JU Mješovite srednje škole Tešanj, od strane predstavnika TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, direktora Edina Ibrahimovića, izvršena je primopredaja aparata za zavarivanje TIG, koji je nabavljen u sklopu projekta TECH-LAB., koji realizuje Lokalno parterstvo za zapošljavanje (LPZ) Tešanj, uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

Svrha ove aktivnosti jeste da se prošire kapaciteti za izvođenje praktične nastave u JU Mješovitoj srednjoj školi Tešanj za zanimanje zavarivač.

Prije današnje primopredaje, LPZ Tešanj je u prethodnom periodu izvršilo nabavku još dva MIG aparata za zavarivanje

Posebna zahvala ide firmi EURO-INOX i njenom predstavniku Edisu Subašiću, koji su omogućili izvođenje obuke rukovanje TIG aparatom za zavarivanje za profesore.

Kroz ove aktivnosti, TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj direktno pomaže privredi općine Tešanj obezbjeđivanjem edukovane radne snage u sklopu redovnog školskog ciklusa.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tešanj je jedno od 20 partnerstava za zapošljavanje koje se provodi u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).