” Učini neko dobro djelo,

bez očekivanja i nagrade,

siguran u znanju da jednog

dana neko može da uradi

to isto za tebe.”

 

Princeza Diana

Udruženje žena “Žena je ženi podrška” iz Maglaja pokrenulo je humanitarnu akciju izrade turbana za žene oboljele od malignih bolesti. Novac je prikupljen za platno, a turbane su šili grupa žena iz Maglaja i učenici iz Mješovite srednje škole, Tešanj. Tekstilni tehničari, odjeljenje  IIF, sa profesoricom Samilom Čamdžić, izradi turbana pristupili su sa mnogo ljubavi i entuzijazma. Ponosni smo što su naši učenici svjesni činjenice da su dobrota i rad prve  ljudske dužnosti, i da se svakoga dana trebamo buditi sa pitanjem: ” Za koga danas mogu nešto učiniti i obradovati ga”?

Koordinator ove akcije bila je profesorica Nadina Pridjevčić .

Turbani će biti uručeni ženama na onkologiji u Sarajevu, Zenici i Travniku.