Pedagoški zavod Zenica u saradnji sa Međunarodnom organizacijom UNDP organizovao je edukaciju na temu “Zaštita djece u digitalnom okruženju ” za tešanjske srednjoškolce. Predavanje je u amfiteatru održao mr.sci. Vahidin Đaltur, stalni sudski vještak informacijsko komunikacijske oblasti, predavač u centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.
Dragi učenici, prepoznajte i prijavite nasilje u digitalnom okruženju, imate pravo na zaštitu od zlostavljanja i diskriminacije. Treba da se odvažite i prijavite!! Odgovorno se ponašajte i budite svjesni opasnosti kada dijelite lične podatke i slike na društvenim mrežama.

Zahvaljujemo Pedagoškom zavodu Zenica na organizaciji ove edukacije koja podiže svijest i nivo informiranosti učenika o prijetnjama koje vrebaju u digitalnom okruženju.