U prostorijama restorana UKUS Bukva-Tešanj, dana 30.04.2015.godine  održana je  XI  redovna  Skupština  Udruženja privrednika  ,, Biznis centar’’ Jelah-Tešanj.

Predsjednik Udruženja, gospodin Senad Brka, pozdravio je  prisutne i u svom govoru istakao  rad Udruženja  u proteklom periodu.

Gosti na  Skupštini između ostalih bili su: Suad Huskić ( načelnik Općine Tešanj) Rifet Sejdinović (direktor Opće bolnice u Tešnju),  te  Muharem Saračević ( direktor JU Mješovite srednje  škole, Tešanj) za koju su izrečene javne pohvale za rad i saradnju sa Udruženjem.

Nakon  podzdravnog govora i dobrodošlice pristupilo se realizaciji  dnevnog reda,  koji se odnosi na rad Skupštine u proteklom periodu.

 256dd8c4954966028eef654b74a4aabb196a46b973a7a66f64d029d066c6936c 438ed4d65cd202f45a3b1ddc446618cdd0fcf14d461018637155732111a475ed

Stručna služba MSŠ:

Fatima Ibranović,prof.