Dana, 30.08.2014.god. kompanija FAD Jelah donirala je našoj školi jedno od najsavremenijih  didaktičkih  sredstava sadašnjice –  3D printer. Mješovita srednja škola, Tešanj sa ovom donacijom je postala prva srednja škola u Bosni i Hercegovini koja posjeduje 3D printer, a servisiranje i puštanje u rad izvršeno je od strane Školskog centra iz Velenja.

Povodom ove donacije, u našoj školi je oformljena sekcija pod rukovodstvom profesora Muje Zeničanina, koja uvodi učenike u nove 3D tehnologije i korištenje 3D printera. U maju mjesecu 2015.godine u Nikšiću će biti organizovano treće takmičenje „Balkan Junior“, u kojem će učenici naše škole uzeti učešće  i upravo  ova donacija je presudna u pripremama za  takmičenje. Tema takmičenja je crtanje modela za 3D štampu.

Untitled1

Izrađen model

Untitled2

Faza printanja

 

PepeljaraPrinterSkola u pepeljari3D

Fotosekcija

Sabina Užičanin, prof.

Sekcija 3D modeliranje

Mujo Zeničanin, prof.