U Medpodjeletniški izobraževalni center (MIC) u Velenju je i ove godine upriličena svečanost sa prezentacijom prethodnih dostignuća i uspjeha. Najavljeni su  novi projekati i razvojni planovi  u svrhu usavršavanja procesa cijeloživotnog učenja, kako za  učenike i studente,  tako i za odrasle.

Na poziv direktora ŠC Velenje i vođe MIC-a našu školu su predstavljali direktor  gospodin Muharem Saračević i koordinator projekta gospođa Amela Saračević.

Copy of 045 023 071 050

U duhu dobrih domaćina predstavljeni su  dugogodišnji partneri iz oblasti privrede (kao što je Gorenje), Ministarstva obrazovanja R Slovenije i srednjih škola a time i Mješovita srednja škola Tešanj.

  • Inovatori  iz Medpodjeletniški izobraževalni center (MIC)  Velenje plasirali  su  na  tržište novi 3 D printer modifikovan za namjenu učila, sa lakšom konstrukcijomi, većim brojem obrtaja, brzinom printanja a time dostupniji tehničkim školama i centrima za obrazovanje, za obuku polaznika.
  • Predstavljene su inteligentne ili pametne instalacije za kuću ili poslovni prostor kao didaktički modeli, proizvod rada profesora i učenika ŠC Velenj.
  •  I možda najprivlačnija instalacija za većinu posjetitelja, simulator vožnje, koji se koristi ne samo za instruktivnu nastavu vožnje već kao dodatna obuka za nepovoljne uslove i vanredne situacije.

Posjetu Velenju iskoristili smo da obiđemo naših devet učenika, koji od ove školske godine pohađaju nastavu u ŠC Velenje. Raspitivali smo se o eventualnim poteškoćama u radu i adaptaciji na novu sredinu i saznali da naši učenici nastavu prate na slovenačkom jeziku što ponekad dovodi do problema sa stručnom terminologijom. Evidentni su napori svih predavača na ŠC Velenje da izađu u susret našim učenicima, kroz dodatnu nastavu i instrukcije. Zanimljiv je bio i razgovor sa gospođom Slavicom iz đačkog doma, koja vodi brigu o djeci nakon nastave. Po struci medicinska sestra, ali već trideset godina radi u đačkom domu. Gospođa Slavica se trudi da učenicima obezbjedi sve potrebne uslove za napredak u učenju i u tom nastojanju ne često zamjenjuje roditelje.

Direktor Mašinske škole ŠC Velenje održao je radni sastanak sa svim učesnicima projekta sufinanciranja učenika tehničkih škola zapadnog Balkana. Prepoznati su problemi adaptacije naših učenika i zajednička težnja što bezbolnijoj integraciji u svrhu uspješnog polaganja državne mature. Polaganjem Slovenačke državne mature i sticanjem diplome Evropske unije naši učenici postaju konkurentniji na tržištu rada.

 

Fotosekcija

Sabina Užičanin, prof.