Dana,23.03.2011. godine u prostorjama Napredka potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji Mješovite srednje škole i Napredak d.d.

Predmet sporazuma je  saradnja na području stručnog obrazovanja i usavršavanja učenika,razmjena stručnog kadra,saradnja na zajedničkim prmotivnim aktivnostima,saradnja  na razvoju savremene opreme  itd.

Ovaj sporazum je još jedan pokazatelj dobre saradnje škole i poslodavaca sa područja naše općine.