Vijeće učenika Mješovite srednje škole Tešanj dirnuti situacijom u kojoj su se našli njihovi vršnjaci u Maglaju, na svojoj sjednici donijelo je odluku da sredstva koja su predviđena za maturalne poklone, doniraju Mješovitoj srednjoj školi u Maglaju koja je uništena od nedavnih poplava.

Dana 04.06.2014.godine direktor Muharem Saračević, prof.Senaida Karagić i predsjednica Vijeća učenika Amra mujčinović, posjetili su Mješovitu srednju školu u Maglaju gdje ih je dočekao direktor Škole. Predsjednica Vijeća učenika Amra uručila je direktoru Škole donaciju – printer, kancelarijski materijal i telefon, te se nada da će Škola dobiti novi izgled i da će učenici krenuti u novu šk.godinu. Uručenje donacije ima za cilj djelimično poboljšanje tehničkih uvjeta za rad u Ustanovi. Tokom uručenja donacije direktor Mješovite srednje škole Maglaj izrazio je riječi zahvale u ime Škole i u ime učenika koji neće moći nastaviti školsku godinu. Poslije uručenja donacije, direktor Škole, proveo je naše predstavnike u obilazak škole.