Dana 30.11.2010.godine u prostorijama Mješovite srednje škole u Tešnju održana je prva konstituirajuća sjednica Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje škole u Tešnju.

Savjetodavno vijeće škole ima pet članova i to tri predstavnika poslodavaca sa područja naše općine, jedan predstavnik Biroa za zapošljavanje Tešanj i jedan predstavnik Općine Tešanj i Agencije za razvoj općine Tešanj .

Savjetodavno vijeće škole pomaže školi u planiranju sadržaja njenih programa,savjetuje školu o svim pitanjima koja se tiču obuke i pomaže jačanju veza između škole i lokalnog tržišta rada.

Ispred predstavnika poslodavaca/privrednih subjekata općine Tešanj članova Bizniscentra općine Tešanj delegirani su predstavnici firmi: gosp. Bilonić Mladen (MANN+HUMELL BA) ; gosp. Suad Roša (ALPINA BROMI BA) te  gosp. Samir Čaušević ( KONTESA ,d.o.o.). Delegirani predstavnik ispred  Općine Tešanj i Agencije za razvoj je gosp. Muhamed  Džihić a ispred Biroa za zapošljavanje općine Tešanj gđa. Remzija Omahić .

Sastanku su prisustvovali direktor škole gosp.Muharem Saračević i sekretar škole gđa.Amela Saračević.

Na opšte zadovoljstvo svih učesnika, sastanak su svojim prisustvom uveličali predstavnici USAID-a gđa. Dina Karić,    Gosp. David King  i gosp. Amir Sarajlić. Pružajući potporu ovakvom projektu, izrazili su želju i nadu da ovakvi projekti postanu stvarnost u BiH, a da ovo savjetodavno vijeće bude iskra tih promjena kao spona škola i poslodavaca radi prevazilaženja nezaposlenosti u našoj zemlji.

Na prvom sastanku je imenovan predsjednik Savjetodavnog vijeća gosp. Muhamed Džihić a za zamjenika predsjednika gosp. Suad Roša.

Čalnovi Savjetodavnog vijeća su upoznati sa  Okvirnim zakonom o srednjem stručnom obrazovanju i obuci, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjoj školi i Pravilnikom o izboru i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća.

Čestitke članovima Savjetodavnog vijeća na izboru.