Dana 28.03.3014. godine našu Školu posjetili su gosp. Almir Gvožđar, direktor firme GAT d.o.o. Sanski Most ,  Asmir Selimović, direktor firme REMUS Sanski Most  te gosp. Amer Mezetović predstavnik iz Općine Sanski Most.   Teme razgovora su bile saradnja Škole i privrede oćine Tešanj u kontekstu osposobljavanja ljudskih resursa.

Razmatrane su mogućnosti da naša Škola uspostavi saradnju sa privrednicima iz Općine Sanski Most za nove tehnologije u metalskom sektoru.