Dana 25.01.2011. godine sklopljen je sporazum o saradnji u stručnom obrazovanju i usavršavanju učenika naše škole sa fabrikom MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj. Firma MANN+HUMMEL izrazila je interese saradnje sa našpm školom kroz dualni sistem obrazovanja učenika na prinicipu obavljanja praktične nastave u objektima firme potpisnice sporazuma.

Ovo predstavlja PRVI oblik DUALNOG sistema obrazovanja te kao pionir projekta, menađment Mješovite srednje škole Tešanj želi da da dobar primjer, i da ga druge obrazovne institucije slijede…