U periodu od 24. do 26. oktobra na Jahorini je održana završna radionica u sklopu projekta   “Inovativni školski razvoj u BiH zasnovan na sistemu upravljanja kvalitetom “ . Mješovitu srednju školu predstavljao je Razvojni tim  : direktorica Jasminka Mujkanović, pomoćnik direktorice Adnan Alić, pedagogica Fatima Ibranović i profesori Melisa Mešić, Mujo Zeničanin, Sakib Ahmić . Projekat razvoja škole podržan je od strane GiZ- a , imao je za cilj uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (QM) i razvoja školskih razvojnih planova ( SEP) u šest projektnih stručnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine. Kao osnova za rad poslužio je model kvalitete uveden u Donjoj Saksoniji. Izrada dobro utemeljenih školskih razvojnih planova u kojima se ogleda proces upravljanja kvalitetom predstavljao je krajnju tačku serije realizovanih seminara.