VIII festival rada srednjih tehničkih i stručnih škola BiH,  održan je u Živinicama  7.5.2016. godine.

Ukupan broj škola koje su  prijavile učešće na Festival rada je 78 iz cijele Bosne i Hercegovine, sa ukupno 1228 učenika.

Za razliku od prethodnih godina ovaj festival je imao međunarodni karakter jer su učešće uzele tri zemlje izvan BiH,  Srbija, Hrvatska i Holandija koje su se predstavile sa po jednom školom.

Osnovni cilj takmičenja je da učenici pokažu svoja  znanja i vještine koje se izvode putem praktičnih i pismenih radova.

DSCN6710 DSCN6679

Rad, iskustvo, umijeće i talenat naših učenika dokazuju osvojene  medalje.

Mješovita srednja škola,Tešanj prijavila je učešće iz  više   zanimanja (III i IV) stepena, a naši učenici  osvojili su slijedeća mjesta :

 

Red br  Zanimanje  Učenik  Mentor

Osvojeno mjesto

 1
Tehničar drumskog saobraćaja
 ŠKILJO SANID
Prnjavorac Tarik
 II
 2
Prehrambeni tehničar
 ŠAROTIĆ  ENES
Hadžalić Muhamed
 III
 3
Obrađivač metala rezanjem
 KOTORIĆ KENAN
Kurtić Sead
 II
 4
 Krojač
HADŽIĆ ADELISA
Nuhanović Ismeta
 II
 5
 Trgovac
 ALKAZ HAMDO
Hojkurić Hajrudin
 III

 

Pomoćnik direktora  za praktičnu  nastavu ARIFOVIĆ Milka, prof

Fotosekcija: Muhamed Hadžalić, prof.