Nova školska godina donosi veće izazove i ispunjenje obećanja za nastavak saradnje između Mješovite srednje škole Tešanj i Školskog centra Velenje. Zajedno sa devet učenika četvrtog razreda u Velenje ove školske godine idu nova četiri učenika.

ucenici

 Učenici zanimanja tehničar za mehatroniku i elektrotehničar računarstva koji su prve dvije godine srednjeg obrazovajna pohađali u MSŠ Tešanj  s uspjehom su završili  treću  godinu u ŠC Velenje. Ponosni smo na naše mlade sugrađane koji koriste stipendije Evropske unije za školovanje u Sloveniji u sklopu Projekta sufinanciranja učenika tehničkih škola zapadnog Balkana i nastavljaju četvrtu, završnu godinu u Velenju. To su :

Nedim Beganović

Suljo Hadžan

Nadin Halilović

Senahid Hukić

Semir Skopljak

Ahmed Salkanović

Muhamed Artuković

Nedim Mulasmajlović

Hasan Karahmet

Zahvaljujući konstantnoj saradnji naše Škole i ŠC Velenje šansu za sticanje diplome priznate u Evropskoj Uniji iskoristila su ove godine još četiri učenika:

Za zanimanje tehničar za mehatroniku:

Benjamin Muslija

Alija Softić

Muhamed Saračević

i automehaničar  u sklopu programa 3+2 za autoservisnog tehničara:

Eldin Šaranović.

U utorak, 25.08.2015.godine u prostorijama Škole održan je radni sastanak sa novim i starim učenicima i roditeljima. Direktor Muharem Saračević i kordinator projekta Amela Saračević stavili su se na raspolaganje roditeljima, dali smjernice, uputstva i pružili pravnu pomoć koristeći iskustva predhodnih godina.

 

Fotosekcija

Sabina Užičanin