Profesorice ekonomske grupe predmeta i praktične nastave Melisa Mešić i Lejla Garić i učenici 3 – b priredili su mini sajam u multimedijalnoj učionici . Učenici su osnovali tri preduzeća , na sajmu su se odvijali svi praktični segmenti od nabavke do prometa roba. Ovakav vid učenja predstavlja inovativni oblik nastave u kojem se , što je više moguće , podstiče praksa i poduzetničko mišljenje. Slogan časa je glasio: „ Dobro došli u naš poduzetnički svijet, u svijet tržišne utakmice “. Preduzeće za vježbu, kao dio praktične nastave koja se izvodi kod Poslovno – pravnih tehničara, je inovativni praktično orijentirani metod učenja koji ima za cilj promovisati poduzetničke vještine .
Profesorica Nadina Bešlagić održala je iz bosanskog jezika i književnosti ogledni čas „ Ravnopravnost spolova “ u 4 – b.
Čas je bio zanimljiv spoj istraživačkog rada učenika i kreiranja situacija u kojima dolazi do izražaja ravnopravnost, odnosno neravnopravnost spolova u raznim segmentima života i društva: obrazovanju, politici, ekonomiji, zastupljenost diskriminacije i segregacije . Učenici 4 – b su, kroz dramatizaciju odlomka iz drame „Nora “ , skečeve koje su osmislili i recitovanjem prigodne poezije , kao i prezentacijama istraživanja , pokazali kreativnost i inovativnost , ali i kako povezati književnost i modul „ Poslovna komunikacija “ .
Sigurni smo da učenici ovakve časove dugo pamte, jer su ih osmislili i realizovali sa svojim profesorima.

„ Kreativnost je zarazna. Prenesite to dalje. “
Albert Einstein