K O N K U R S

Obavještavamo učenike i roditelje da je otvoren konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole za šk.2014/2015.godinu, kako slijedi:

Rb. Zanimanje Stepen stručne spreme Broj odjeljenja Broj učenika
1. Tehničar za mehatroniku GTZ IV 1 25
2. Elektrotehničar računarstva GTZ IV 1 25
3. Poslovno- pravni tehničar EU-VET IV 1 25
4. Prehrambeni tehničar EU-VET IV 1 25
5. Tehničar drumskog saobraćaja EU-VET IV 1 25
6. Obrađivač metala rezanjem GTZ III 1 24
7. Zavarivač GTZ III 1 24
8. Automehaničar GTZ III 1 24
9. Krojač EU-VET III 2 48
10. Obućar EU-VET III 1 24
11. Vozač motornih vozila EU-VET III 1 24
12. Kuhar EU-VET III 1 24
13. Konobar EU-VET III 1 24
14. Keramičar-teracer+monter suhe gradnje EU-VET III 1 24
15. Stolar EU-VET III 1 24
UKUPNO: 16 389

Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2014/2014.godini traje:
• Za tehničke i srodne škole od 10.juna do 17.juna 2014.godine
• Za srednje stručne škole od 10.juna do 24.juna 2014.godine

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Zahtjev za upis (poseban formular)
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Orginalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
• Orginalno uvjerenje o uspjehu u VI,VII,VIII razredu
• Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u sklau sa Kriterijima

KRITERIJI
Za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko – dobojskog kantona u školskoj 2014/2015.godini

Prijem učenika u prvi razred tehničke i srodne škole vrši se na osnovu:
• Općeg uspjeha kanidata postignutog u VI,VII, VIII I IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale
• Uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa realiziranim Nastavnim planovima i programima za VI – IX razreda osnovne škole
• Rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII I IX razredu osnovne škole
• Posjedovanje posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. Stav 1. Zakona o osnovnoj školi (,, Službene novine Zeničko – dobojskog kantona,, , broj:05/04 i 20/07 i 09/11)

Prijem učenika u prvi razred stručne škole vrši se na osnovu:

• Općeg uspjeha kanidata postignutog u VI,VII, VIII I IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale
• Uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa realiziranim Nastavnim planovima i programima za VI – IX razreda osnovne škole
• Rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII I IX razredu osnovne škole
• Posjedovanje posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. Stav 1. Zakona o osnovnoj školi (,, Službene novine Zeničko – dobojskog kantona,, , broj:05/04 i 20/07 i 09/11)

DIREKTOR:
Muharem Saračević, prof.