Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport ZE-DO  kantona raspisalo  je  Konkurs, plan upis učenika za Mješovitu  srednju  školu Tešanj, u prvi razred u školskoj 2011/2012. godini, u NAŠOJ RIJEČI od 07.06.2011.

r.b. ZVANJE ZANIMANJE br.odjelj. br.ucenika
1 Prehrambeni tehničar( eu-vet) 1 26
2 Poslovno- pravni tehničar (eu-vet) 1 26
3 Tehničar za mehatroniku (eu-vet) 1 26
4 Instalater ( eu-vet ) 1 26
5 Obrađivač metala rezanjem (gtz) 1 26
6 Vozač motornih vozila ( gtz ) 1/2 13
7 Automehaničar ( eu-vet) 1 26
8 Krojač( eu-vet) 1 26
9 Električar( eu-vet) 1/2 13
10 Obućar  (eu-vet) 1 26
11 Proizvođač primarnih  proizvoda od drveta  (gtz) 1 26
12 Cvjećar-vrtlar  (eu-vet) 1 26
13 Kuhar  (eu-vet) 1/2 13
Konobar (eu-vet) 1/2 13
UKUPNO: 12 312

Konkurs je  otvoren od:

09.06. – 16.06.2011. godine za zvanja

09.06. – 23.06.2011.  za zanimanja

Direktor škole

Muharem Saračević, prof.