Posjetom škole direktor Mann Hummel-a  uvjerio se u kvalitet realizacije Nastavnog plana i programa. Obišao je kabinet CAD – CAM, kabinet za mehatroniku i radionice za praktičnu nastavu.

Saradnja Mješovite srednje škole ,Tešanj i Mann Hummel-a Tešanj počela je 2008. godine potpisivanjem Sporazuma o saradnji. Sporazum  je predvidio obrazovanje učenika ,zanimanja obrađivač metala rezanjem, za potrebe navedene firme. Škola je shodno Sporazumu prilagodila Nastavne planove i programe potrebama poslodavca.

DSCN3697 DSCN3704

            Za Bosnu i Hercegovinu i našu Školu ovaj Sporazum predstavlja začetak dualnog sistema obrazovanja ,koji već dugo egzistira u zemljama Evrope. Prednosti dualnog obrazovanja nad klasičnim su što učenik dio praktične nastave izvodi u radionicama poslodavca, uključivši se u sve aspekte proizvodnog procesa, i time stiče neophodno radno iskustvo.

Tokom posjete direktora Mann Hummel-an gospodina Mahmuta Galijaševića i koordinatorice projekta ispred Mann Hummel-a, gospođe Arijane Krivdić našoj školi, prezentovan je projekat: “Opremanje radionice za zajedničke osnove metalske struke”.

Cilj ovog projekta je realizacija kvalitativno približno istih uslova za sve učenike,  one koji praktičnu nastavu obavljaju u školskim radionicama i one koji imaju priliku praktičnu nastavnu slušati kod poslodavca.

 

Tešanj, 09.03.2015. godine

Fotosekcija                                                                                                                                                        Sabina Užičanin