Datum: 11.10.2016.godine

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je objavilo KONKURS za upis vanrednih učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2016/2017.godini

U prvi razred srednjih škola u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj u školskoj 2016/2017.godini upisat će se slijedeći broj vanrednih učenika za stručna zvanja i zanimanja:

 

III stepen

EU-VET program

Zanimanje/zvanje                                             broj polaznika

 • Kuhar 24
 • Krojač 24
 • Trgovac 24
 • Vozač motornih vozila 24
 • Frizer 24
 • Stolar 24
 • Električar 24
 • Zidar-fasader-izolater 24

GTZ program

 • Automehaničar 24
 • Zavarivač 24
 • Instalater 24
 • Obrađivač metala rezanjem 24

 

Federalni (klasični) program

 • Metalostrugar 24

 

IV stepen

EU-VET program

 • Tekstilni tehničar 24
 • Poljoprivredni tehničar 24
 • Poslovno – pravni tehničar 24
 • Prehrambeni tehničar 24
 • Tehničar drumskog saobraćaja 24
 • Elektrotehničar računarstva 24
 • Fizioterapeutski tehničar 24

GTZ program

 • Tehničar za mehatroniku 24

 

Vanredni učenici mogu se prijaviti za polaganje dopunskih i razrednih ispita i prekvalifikaciju jednog zvanja-zanimanja na drugo.

Uz zahtjev za upis potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 • Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,
 • Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji,
 • Izvod iz matične knjige rođenih

 

Napomena: za zanimanje vozač motornih vozila III stepen, neophodno je da kandidat posjeduje najmanje vozačku dozvolu „B“ kategorije.

 

Konkurs je otvoren od od 11.10. do 26.10.2016.godine.

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u sekretarijat škole.