Učenici

Preduzeće za vježbu je inovativni, praktično orijentirani metod učenja koji ima za cilj promovirati poduzetničke vještine – to je firma model u kojoj se promoviraju procesi stvarnoga biznisa.

Ključne vještine kao timski rad, vještine konflikt-menadžmenta, fleksibilnost, sposobnost savladavanja stresa, donošenje odluka i smisao za interkulturalnost se promoviraju u simuliranom svijetu biznisa sa stvarnim partnerima iz zemalja učesnika ili drugih zemalja.

Preduzeće za vježbu je mjesto za učenje putem simulacije poduzeća sa odgovarajućim organizacionim formama (nabavka, prodaja, marketing,računovodstvo, osoblje,sekretarijat, odjeljenje za elektronsku obradu podataka) i procesima.

Cilj procesa učenja u preduzeću za vježbu jeste interdisciplinarno, ka djelovanju i problemima orijentisano, kao i na učenike fokusirano posredovanje ekonomskih procesa odlucivanja, tokova unutar i kontekst između preduzeća.

U okviru redovne nastave učenici pohađaju i sekciju u okviru preduzeća za vježbu.

Preduzeće za vježbu „Pearl“ unikatna izrada nakita je osnovana u septembru 2012 godine i čine je učenici III B poslovno-pravni tehničari.

Učenici su pokazali sposobnost i vještinu u timskom radu te izuzetnu želju za rad u sekciji.