Saradnja sa privredom

Realizacija Projekta: „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih

Našu školu posjetio gospodin Ćazim Hamzić,direktor firme Fad Prevent kao jedne od učesnica u projektu.

U skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju u realizaciji Projekta: „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih“ MSŠ i TRA su već poduzela određene radnje u pripremi prostora za smještaj potrebne opreme.


Posebno nam zadovoljstvo predstavlja zainteresiranost firmi sa područja naše općine za realizaciju navedenog projekta.

Tokom navedene posjete Školi je razgovarano o nabavci CNC struga zajedničkim ulaganjem tri firme sa područja općine Tešanj (Fad Prevent, Mann+Hummel i Pobjeda,d.d.) što je predviđeno potpisanim Memorandumom o razumijevanju.

Nabavku CNC struga za potrebe realizacije projekta koordinirati firma Fad Prevent sa ostalim ulagačima.

Datum: 10.03.2014.godine

DIREKTOR

Muharem Saračević,prof.

Posjeta firmi KPM BH – Piljužići

Direktor Mješovite srednje škole u Tešnju i direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj  su posjetili firmu KPM i razgovarali sa  direktorom firme g. Amir Kurdić-em i njegovim saradnicima. Firma KPM predstavlja još jednu od tešanjskih firmi sa godišnjim prometom iznad milion KM, koja zapošljava 23 radnika.

Firma KPM najveći dio proizvodnje iz programa obrade metala skidanjem strugotine i livenja silumina izvozi na tržišta Njemačke i Italije. Predstavljaju klasičan primjer porodične firme koja je nastala zahvaljujući poduzenosti g.Kurdića.

Posjeta firmi KOALA PAINTINGS Tešanj

Firma Koala Paintings  predstavlja jednu od tešanjskih firmi koja se u izboru ankete koju provode “poslovne novine” tokom prošle godine uvrstila među 100 najuspješnijih firmi u BiH u kategoriji prometa. Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i  direktor Mješovite srednje škole u Tešnju su posjetili firmu Koala Paintings i razgovarali sa tehničkim direktorom firme g. Almir Čišić-om i njegovim saradnicima.

Firma Koala Paintings svoju kompletnu proizvodnju programa igračaka za djecu izvozi na tržište Njemačke. Trenutno zapošljavaju 160 radnika i sa tog aspekta predstavljaju značajan faktor u lokalnom ekonomskom razvoju općine Tešanj.

Posjeta firmi Hrvić Gradnja-Vukovo

Navedena firma bilježi stalni rast u prometu i shodno tome je iskazan interes za aktivnosti Centra za obrazovanje odraslih sa ciljem obezbjeđenja obuke za radnu snagu na području općine Tešanj i šire. Ova firma predstavlja respektabilnog izvođača u području građevinarstva sa više od 30 zaposlenih i poslovnim jedinicama u oba bh entiteta. Firma Hrvić Gradnja je uzela učešće u istraživanju koju provode Mješovita srednja škola i TRA sa ciljem izrade Analize potreba za dodatno usavršavanje i osposobljavanje radne snage na području općine Tešanj i susjednih općina.

Posjeta firmi “BME” d.o.o. – Kraševo

Direktor Mješovite srednje škole i direktor TRA Tešanj su posjetili firmu BME i razgovarali sa direktorom gosp. Garić Edinom. Firma BME je kći matične firme iz Holandije koja se bavi proizvodnjom poluprikolica i pripadajućih dijelova, te kamionskih prikolica. Tokom 2013. godine firma je ostvarila promet  10 miliona KM , zapošljava 75 radnika. Tokom sezonskih narudžbi broj zaposlenih u firmi dostigne broj od 120 radnika. Cjelokupni program firme se izvozi na tržište Holandije i Velike Britanije. BME koristi moderne tehnike u projektovanju i proizvodnji zahvaljujući činjenici da je zaposleno 8 lica sa visokom stručnom spremom i posebnim vještinama i znanjima u području modeliranja, dizajna i razvoja novih proizvoda.

Prilikom  posjete razgovarano je  o poslovnim planovima navedene firme, također je predstavljen projekat „Centar za obrazovanje odraslih“ koji realiziraju MSŠ i TRA Tešanj.

Posjeta firmi Pobjeda – Tešanj

Dana  7.2.2014. godine predstavnici projekta „ Uspostava Centra  za obrazovanje odraslih“ , direktor Mješovite srednje škole gosp. Muharem Saračević i  direktor  Razvojne agencije gosp.Ismar Alagić, posjetili su firmu Pobjeda -Tešanj.
Tema sastanka  bila je  osposobljavanje  radnika  putem Centra za obrazovanje. Tehnički direktor  Pobjede  gospodin Kasim Kotorić je naglasio da planira osposobljavanje 15  radnika za operatore na cnc mašinama. Također, na sastanku se  razgovaralo o planovima i programima obuke kao i nabavci opreme za realizaciju projekta.

Tom prilikom uručena uručena je i Zahvalnica „Pobjedi“ za nesebičnu  podršku u radu Škole.

Posjeta firmi METALSKOP – Tešanjka

Dana, 18.02.2014.Godine direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i direktor Mješovite srednje škole su posjetili firmu Metalskop i rzgovarali sa vlasnikom firme g. Šemsom Skopljakom.Firma Metalskop predstavlja porodičnu firmu koja proizvodi više od 300 proizvoda iz područja obrade deformacijom metala, koja zapošljava 11 radnika i ostvaruje promet na godišnjem nivou iznad 1 miliona KM. Razgovarano je poslovnim planovima firme za 2014. godinu i prširenju proizvodnog programa. Naime, firma Metalskop radi kao kooperant firme Mann+Hummel BA u području izrade dijelova i pozicija za filtere za ulje i gorivo. Ponuđeni su  programi i uvođenje  prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage sa Centrom za obrazovanje odraslih i MSŠ u Tešnju.

Posjeta firmi INOX-AJANOVIĆ- Rosulje

 

Dana 18.02.2014. godine direktor Mješovite srednje škole i direktor TRA Agencije za razvoj u Tešnju su posjetili
novi proizvodni pogon i prostorije firme Inox-Ajanovic i razgovarali sa direktorom firme g. Dženanom Ajanović.
Firma Inox-Ajanović predstavlja porodičnu firmu koja proizvodi visoko kvalitetne dijelove izrađene od inoxa, koji
se izvoze na tržište SAD-a, Švicarske, Njemačke, Austrije, Švedske, Norveške, Brazila, Kine, Južne Koreje,
Hrvatske i dr. Firma EssayTeach.com je u prošloj godini zapošljavala nešto više od 50 radnika na dvije lokacije i ostvarila promet
na godišnjem nivou iznad 4 miliona KM. Razgovarano je poslovnim planovima firme za 2014. godinu i proširenju
proizvodnog programa na način da će u novom pogonu biti uposleno dodatnih 20 radnika (ukupno više od
70 radnika) Respektabilan mašinski park, visoko osposobljeni kadrovi i plasman vlastitih proizvoda na tržišta
najrazvijenih država svijeta predstavlja garanciju daljeg rasta i razvoja navedene firme. Poseban interes je
iskazan za saradnju firme Inox-Ajanovic sa Centrom za obrazovanje odraslih i Mješovitom srednjom školom
u Tešnju.