Projekti Škole

Projekat “Tehničko i stručno obrazovanje u općini Tešanj – od dobre do bolje prakse”

Dostupni materijali:

Standard kvalifikacije CNC operater

Standard kvalifikacije Ugostiteljski tehničar

NPiP Ugostiteljski tehničar revidirani:

 

Godina I

Ekologija

01 Osnovni pojmovi u ekologiji0

2 Zastita covjekove okoline

Ekonomija u ugostiteljstvu

01Osnovni pojmovi o preduzecu

02 Poslovna dokumentacija

Kuharstvo

01.Osnovi kuharstva

02.Predjela variva i salate

Praktična nastava

01. Ugostiteljski objekti i inventar

02. Duznosti usluznog osoblja

03. Ponuda i usluzivanje dnevni obroka

04. Uvod u kuharsku praksu

05. Hladna predjela supe i corbe

05. Hladna predjela supe i corbe

Strani jezik II

01 Predstavljanje i pozdravljanje

02 Jela i pica

Turistička geografija

01 Osnove turizma

02 Turisticka geografija BiH

Usluživanje

01. Uvod u usluzivanje

02. Obroci u ugostiteljstvu

Godina II

Ekonomija u ugostiteljstvu

03 Rezultat poslovanja preduzeca

04 Novcana sredstva i principi poslovanja

Hemija

01. Opsta hemija

02. Organska hemija

Kuharstvo

03 Medjujela i gotova jela

04 Jela po narudzbi

Poznavanje robe

01 Roba i namirnice

02 Robe u ugostiteljstvu

Praktična nastava

07 Tehnika usluzivanja mesnih jela i priloga

08 Tehnika usluzivanja poslastica

09 Tehnika usluzivanja pica

10 Medjujela

11 Gotova jela

12 Jela po narudzbi

Strani jezik II

03 Razgovori u raznim situacijama

04 Putovanja i obicaji

Turistička geografija

03 Turisticka vrijednost i oblici turistickih kretanja

04 Turisticko-geografske regije svijeta

Usluživanje

03 Tehnika usluzivanja pica

04 Tehnika usluzivanja jela

Godina III

Ekonomija u ugostiteljstvu

05 Poduzetnistvo I

06 Poduzetnistvo II

Kuharstvo

05 Delikatesna hladna i ostala jela

06 Svecani obroci i kuhinje po namjeni

Menadžment

01 Osnove menadzmenta

02 Menadzment u ugostiteljstvu

Nauka o ishrani

01 Pravilna ishrana

02 Nacini ishrane

Praktična nastava

13 Bar i barsko poslovanje

14 Specijalni radovi pred gostom

15 Svecani obroci i katering

16 Delikatesna hladna jela

17 Garniture i svecani obroci

18 Kuhinje po namjeni

Strani jezik II

05 Smjestaj

06 Novac

Usluživanje

05 Pripremanje pica i jela pred gostom

06 Svecani-vanredni obroci

Godina IV

Ekonomija u ugostiteljstvu

07 Hotelijerstvo

08 Recepcijsko poslovanje

Izborni predmet – Hotelijerstvo

01 Karakteristike hotelijerstva

02 Odgovornost u hotelijerstvu

Izborni predmet – Turizam

01 Razvoj turizma

02 Unapredjenje turizma

Kuharstvo

07 Pisana sredstva ponude

08 Specijalna jela i jednostavne poslastice

Marketing

01 Osnove marketinga

02 Marketing u turizmu

Praktična nastava

19 Pripremne radnje

20 Izrada projektnog rada

21 Hotelsko poslovanje

22 Prijemni odjel hotela

23 Specijalna jela i poslastice

24 Organizacija rada u restoranu

Privredna matematika

01 Privredni racun

02 Kalkulacije u ugostiteljstvu

Sociologija

01 Osnove sociologije

02 Drustvene pojave

Strani jezik II

07 Poslovna komunikacija

08 Od nabavke do stola

Usluživanje

07 Psihologija rada u ugostiteljstvu

08 Organizacija svecanih obroka

 

Nacrt programa maturskog ispita

Obuka mentora

Program obuke mentora

Obuka – Ugostiteljski thničar

Prirucnik- Obuka UT

Priručnici – Mašinstvo

Priručnike za mašinstvo zbog ograničenja veličine memorije, nismo u mogućnosti objaviti na stranici. Priručnici se mogu preuzeti u školi ili poslati na mail.

Priručnici:

CNC mašine

      

 

Praktična nastava CNC operater

    

   

 

Prirucnik CAD-CAM Tehnologije

      

 

Priručnici – Ugostiteljstvo

Priručnike za ugostiteljstvo zbog ograničenja veličine memorije, nismo u mogućnosti objaviti na stranici. Priručnici se mogu preuzeti u školi ili poslati na mail.

Priručnici:

 

Kuharstvo

      

      

 

Nauka o ishrani

      

  

Praktična natava Ugostiteljski tehničar

      

  

 

Turizam i hotelijerstvo

      

 

Usluživanje

      

    

Registar poslodavaca

Registar

Smjernice za unapređenje nastave

Smjernice za unapređenje nastave u školi i na radnom mjestu

Studija MOC

Studiju MOC zbog ograničenja veličine memorije, nismo u mogućnosti objaviti na stranici, ista se može preuzeti u školi ili poslati na mail.

  

 

 

 

 

Projekti Mješovite srednje škole, Tešanj

Hronološki pregled Projekata koje smo realizirali sa međunarodnim i nevladinim organizacijama

2004.godina

Uz podršku EU-VET i Udruženja privrednika Jelah-Tešanj napravili smo Pilot Projekat za osposobljavanje 10 radnika iz kompanije Contesa iz Tešnja za zanimanje krojač.

2006.godina

Realiziran Projekat podržan od strane USAID-a, a implementiran za kompanije Općina Doboj-Jug, Tešanj i Usora. Obučeno je 57 polaznika za zanimanje stolar, 37 za zanimanje tapetar i 21 za operatora na CNC mašinama.

2007.godina

Nastavljen je Projekat iz 2006.godine podržan od strane USAID-a i Vlade ZE-DO kantona. Obučeno je 20 polaznika za zanimanje stolar i 10 polaznika za operatora na CNC mašinama. USAID i Vlada ZE-DO kantona su opremili kabinet sa informatičkom opremom.

Iste godine u partnerstvu saJU BKC Sarajevo i Kantonalnog zavoda za zapošljavanje smo osposobili 67 polaznika za zanimanje zavarivač za potrebe Centroformazione iz Italije.

2008.godina

Visoke narodne škole iz Njemačke sa sjedištem u Sarajevu – dvv international  finansira Projekat obuke 20 polaznika za operatora na CNC mašinama.

2009.godina

Uz podršku LERC-a iz Zenice i uz djelimično finansiranje kandidata, osposobljeno je 11 polaznika za operatora na CNC mašinama.

2010.godina

Projekat ARTECO tehnološki park, u partnerstvu sa Mješovitom srednjom školom, Tešanj je implementirao Projekat obuke 20 polaznika za operatora na CNC mašinama uz podršku USAID-a i Udruženja privrednika Jelah-Tešanj.

Projekti koje smo ranije radili postali su samoodrživi tako da je iste godine osposobljeno još 10 polaznika za operatora na CNC mašinama uz podršku Općine Tešanj i dijelom učešća kandidata.

2011.godina

Mješovita srednja škola, Tešanj ulazi u Projekte u partnerstvu sa TRA zbog lakše prohodnosti i financijskog poslovanja. Na taj način gdje smo mi partner TRA osposobljeno je 10 polaznika za operatora na CNC mašinama.

Iste godine u partnerstvu sa TRA, USAID-om i Federalnog zavoda za zapošljavanje osposobljeno je 20 polaznika za zanimanje zavarivač za potrebe kompanije Ćosićpromex.

2011.godine u partnerstvu sa TRA a uz podršku USAID-a, GIZ-a, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog zavoda za obrazovanje uz edukativnu podršku od strane ŠC Velenje, osposobili smo 32 polaznika iz osnova mehatronike, od čega su 22 uposlena u kompanijama, a 10 polaznika će se zaposliti na lokalnom tržištu rada.

2012.godina

Za kompaniju FAD – Jelah, uz podršku TRA-e, USAID-a, GIZ-a, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Općine Tešanj vrši se obuka 40 polaznika za operatora na CNC mašinama.

Važno je istaći da su programi obuke razvijeni na zahtjev poslodavaca (za nove tehnologije) a obučeni kandidati su  kroz dopunsko obrazovanje i stručno usavršavanje osjetili korist, jer su stekli nove kompetencije koje im omogućavaju brže zapošljavanje.Preduzeća su  dobila bolju motiviranu i obučenu radnu snagu. Uspostavljena je jača veza sa tržištem rada,  izrada i dizajniranje programa obuke,  poboljšana upisna politika za redvne učenike.

2013. godina

Realizacija  projekta STARS

Projekat podržan od Evropske komisije, nosilac projekta dvv inernational, a partnerim u projektu su Zavod za obrazovanje odraslih u Repblici Srpskoj i Mješovita srednja škola,Tešanj

2014.godina

U Federalnom zavodu za zapošljavanje potpisan je Memorandum o razumijevanju radi implementacije projekta „Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje CNC operatora, metalobrusača, i ibrađivača metala rezanjem za preduzeće Mann Hummel BA Tešanj, Pobjeda d.d. Tešanj i ENKER d.d. Tešanj“ Planirano je zapošljavanje 5 metalobrusača, 10 obrađivača metala rezanja i 15 CNC operatora na mašinama za pomenute kompanije. Budžet projekta je 186.200, 00 KM

Potpisnici memoranduma su:  Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada ZE-DO kantona, Općina Tešanj,  TRA- Agencije za razvoj općine Tešanj,  Mješovita srednja škola, Tešanj i  Udruženja privrednika općine Tešanj

Tehničku podršku pružili su USAID-Sida i Firma projekt.

 

Tabelarni pregled:

God P o d r š k a Zanimanje
Krojač Stolar Tapetar Operatorna CNCmašinama Zavarivač Tehničarza mehatroniku
2004.
 • EU-VET
 • Contesa Tešanj
 • Udruženje privrednika Tešanj
10
2006.
 • USAID
 • Kompanije
57 37 21
2007.
 • USAID
 • Vlada ZE-DO kantona
20 10
2007.
 • JU BKC Sarajevo
 • Centro Formazione Porednone ITALIJA
 • Kantonalni zavod za zapošljavanje
67
2008.
 • Dvv international ured u Sarajevu
 • Kompanije
20
2009.
 • LERC Zenica
 • Kandidati
11
2010.
 • USAID/REZ
 • ARTECO – Tešanj
 • Udruženje privrednika Jelah-Tešanj
20
2010.
 • Samofinansiranje kandidata
 • Općina Tešanj
10
2011.
 • Samofinansiranje kandidata
 • TRA Općina Tešanj
10
2011.
 • Ćosić-promex
 • USAID
 • TRA Općina Tešanj
 • Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo
20
2011.
 • USAID
 • GIZ
 • TRA Općina Tešanj
 • Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo
 • Federalno ministarstvo obrazovanja
32
2012.
 • FAD
 • TRA općina Tešanj
 • USAID
 • GIZ
 • Federalni zavod za zapošljavanje
 • Općina Tešanj
40
2013. STARSPodrška evropske komisije

 • § dvv international
 • § Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske
 • § Mješovita srednja škola, Tešanj
2014. USPOSTAVA CENTRA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

 • § Federalni zavod za zapošljavanje
 • § USAID – Sida – Firma Projekt
 • § Vlada ZE-DO kantona
 • § Općina Tešanj
 • § TRA – Tešanjska razvojna agencija
 • § Udruženje privrednika Jelah-Tešanj
 • § Mješovita srednja škola, Tešanj

 

Potpisan je Ugovor o zajedničkoj saradnji između MSŠ Tešanj i Školskog centra Velenje…

Dana 22.12.2010.god. u Velenju (Slovenija) potpisan je Ugovor o zajedničkoj saradnji između Mješovite srednje škole Tešanj i Školskog centra Velenje.
Predmet ugovora je međusobna saradnja na području obrazovanja, edukacije nastavnog osoblja, promocije i razvoja didaktičke opreme, istraživačkog rada učenika i nastavnika i zajedničkih projekata u vezi sa razvojem privrede, preduzetništva i obrazovanja odraslih na području Slovenije, Bosne i Hercegovine i JZ Balkana. Ugovor su potpisali Muharem Saračević direktor Mješovite srednje škole, Tešanj i Ivan Kotnik direktor Školskog centra Velenje.  Identičan Ugovor u Velenju zakjučen je i sa dvije teslićke srednje škole Nikola Tesla i Jovan Dučić s kojima i Mješovita srednja škola, Tešanj ima dobru saradnju.

Potpisan sporazum o saradnji u stručnom obrazovanju i usavršavanju učenika MSŠ Tešanj…

Dana 25.01.2011. godine sklopljen je sporazum o saradnji u stručnom obrazovanju i usavršavanju učenika naše škole sa fabrikom MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj. Firma MANN+HUMMEL izrazila je interese saradnje sa našpm školom kroz dualni sistem obrazovanja učenika na prinicipu obavljanja praktične nastave u objektima firme potpisnice sporazuma.

Ovo predstavlja PRVI oblik DUALNOG sistema obrazovanja te kao pionir projekta, menađment Mješovite srednje škole Tešanj želi da da dobar primjer, i da ga druge obrazovne institucije slijede…

 

Svečana manifestacija “Dodjela certifikata operatorima na CNC mašinama”…

Svečana manifestacija –dodjela  certifikat  operatorima na cnc mašinama održana je 22.02.2011.godine u Mješovitoj srednjoj školi,Tešanj . Projekat je realizovan   sa partnerskom firmom  Arteco iz Tešnja  u suradnji sa Regionalom ekonomskom  zajednicom Zenica i  podršku Usaid-Firma. Certifikate o stručnom usavršavanju za nove tehnologije  primilo je 20 polaznika.

Potpisivanje sporazuma saradnje između MSŠ Tešanj, Tešanjske razvojne agencijeTRA i firme “ĆOSIĆ PROMEX” Usora…

16.03.2011. godine je potpisan sporazum između „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj,  Mješovite srednje škole,Tešanj i firme ĆOSIĆ PROMEX, Usora o partnersvu za suradnju u aplikaciji projekata za međunarodne i nevladine organizacije,istraživanja lokalnog tržišta rada, saradnji na području neformalnog obrazovanja, vršenje praktične obuke učenika u svrhu sticanja vještina i znanja te uključenje učenika  u proces rada.

Potpisivanju su prisustvovali i načelnik općine gdin Fuad Šišić, predsjedavajući Općinskog vijeća gdin. Esmir Subašić i predsjednik udruženja privrednika općine Tešanj gdin.Muharem Sejdić. Prisutni su iskazali podršku ovoj inicijativi i zaželili da ova inicijativa bude primjer dobre prakse i drugim firmama na općini Tešanj.

 

Saradnja sa „Bromy d.o.o.“ Društvo za proizvodnu, promet i usluge, proizvodnja obuće.

Redovni učenici na obuci u Alpina – Bromy kompaniji.

Zagarantovano zapošljavanje učenika po završetku školovanja.
Početak realizacije projekta „Stručno osposobljavanje kandidata zavarivača MAG i REL postupak zavarivanja“ …

Dana 22.08.2011. godine  je u prostorijama Mješovite srednje škole Tešanj, zvanično otpočela realizacija

projekta „ Stručno osposobljavanje kandidata zavarivača MAG i REL postupak zavarivanja“. Ovaj projekat

je finansiran od strane USAID/SIDA/FIRMA konzorcija, a vodeći implementator projekta je „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj sa partnerima : Mješovitom srednjom školom Tešanj i „Ćosić promex“ d.o.o Usora.

Za ovaj projekat odabrano je dvadeset kandidata raznih zanimanja koji se nalaze evidenciji Biroa za zapošljavanje.Važno je napomenuti da se na konačnoj listi kandidata nalaze i djeca poginulih boraca.

Direktor Mješovite srednje škole Tešanj, gospodin Muharem Saračević, istakao je važnost projekta za mlade ljude koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošlavanje.

Stručno osposobljavanje 52 osobe…

U srijedu, 07 Septembra 2011. godine su u prostorijama Federalnog zavoda za zapošljavanje potpisana dva sporazuma o saradnji. Potpisnici Sporazuma o saradnji na implementaciji projekta Obuka i certifikacija varilaca su Federalni zavod za zapošljavanje, USAID-Sida FIRMA projekat, Agencija za razvoj Općine Tešanj i firma „Ćosićpromex“, a odnosi se na obuku 20 osoba sa evidencije nezaposlenih iz Tešnja, Jelaha i Usore za posao varioca. Obuku će finansirati Zavod, USAID-Sida FIRMA projekat i „Ćosićpromex“ doo, a odvijat će se u Mješovitoj srednjoj školi u Tešnju.

Sporazum o saradnji na implementaciji projekta Obuka i certifikacija mehatroničara su također potpisali Federalni zavod za zapošljavanje, USAID-Sida Firma projekat, Agencija za razvoj Općine Tešanj, ali i Općina Tešanj, te Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), a odnosi se na stručno osposobljavanje 32 kandidata za zanimanje „tehničar mehatronike“.

Opremanje kabineta mehatronike u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj…

Dana 15.09.2011.godine u Mješovitoj srednjoj školi, Tešanj okončano je opremanje i instaliranje potrebne opreme za kabinet mehatronike. Opremanje ovog kabineta je sklopu realizacije projekta; „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje kandidata za zvanje Tehničar mehtronike“ kojeg zajedno sprovode; „TRA“ Agencija za razvoj općine Tešanj i Mješovita srednja škola, Tešanj.

Završena je nabavka i instalacija opreme za pneumatiku i elektropneumatiku, radi se o visokosofisticiranoj opremi njemačkog proizvođača „Festo“. Instalacija te opreme urađena je uz pomoć predstavnika Školskog centra Velenje, Slovenija, što predstavlja nastavak uspješne saradnje Mješovite srednje škole, Tešanj i ŠC Velenje.

Prema riječima Direktora Mješovite srednje škole, Tešanj, gospodina Muharema Sračevića; u narednim danima se očekuje ulazak u kabine prvih kandidata iz privrede za zanimanje „Tehničar Mehatronike“.

Obuka nastavnika novih tehnologija u MSŠ, Tešanj….

Završena je obuka profesora Mješovite srednje škole, Tešanj iz oblasti mehatronike – upravljanja mehatroničkim elementima. Obuka je trajala u periodu od 17.10.2011. do 21.10.2011. godine. sa 40 satnim okvirom. Tokom obuke, svi profesori upoznati su kako mogu da slobodno koriste razne didaktičke metode kod obrazovanja djece i odraslih.

Po završetku obuke svakiom od profesora polaznika obuke uspješno su uručeni zasluženi certifikati/uvjerenja o završenoj obuci.

Profesori Mješovite srednje škole, Tešanj polaznici kursa, postali su tako prvi stručnjaci iz oblasti mehatronike, spremni za obuku učenika i odraslih. MSŠ Tešanj škola ponovo pokazuje da je spremna za savremene trendove, vezane za nova zvanja i zanimanja, spremna je za obuku prvih polaznika iz oblasti mehatronike u najsavremenijem kabinetu i sa stručnim kadrom.

Početak  implementacije praktične nastave u Mann+Hummel BA. …

Dana 18.11.2011.godine počela je implementacija praktične nastave učenika Mješovite srednje škole, Tešanj  prvog i drugog razreda zanimanja obrađivač metala rezanjem u Mann+Hummel BA uz prisustvo menađmenta Mann+Hummel BA. i MSŠ, Tešanj.

Praktična nastava će se izvoditi u posebno opremljenoj radionici prilagođenoj učenicima,kako bi se isti postepeno pripremili za uključivanje u proces rada po završetku školovanja.

Ovakav način izvođenja praktične nastave predstavlja dobar primjer saradnje škole i poslodavaca u zadovoljavanju potreba tržišta rada.

Početkom drugog polugodišta školske 2011/2012 godine se očekuje i odlazak učenika drugog razreda zanimanja tehničar za mehatroniku na praktičnu nastavu u navedenu firmu.

Po završetku školovanja u sklopu formalnog obrazovanja, i po završetku obuke iz praktične nastave u istoimenoj firmi, planira se i zapošljavanje uspješnih učenika škole.

Počela obuka za 32 mehatroničara…

Nakon uspješnog projekta TRA i MSŠ Tešanj u okviru obrazovanja odraslih (neformalno obrazovanje) projekta zavarivača u kojem je 20 kandidata usavršilo svoje znanje u ovoj oblasti, u četvrtak potpisani su ugovori sa 32 kandidata za obuku i edukaciju tehničara mehatronike.

U projektu dokvalifikacije i prekvalifikacije učestvuje 22 radnika iz nekoliko tešanjskih firmi i deset sa Biroa a obuka startuje danas (petak) i trajat će mjesec dana. Ugovore sa polaznicima obuke tehničara mahatronike potpisali su direktori TRA i MSŠ Hilmo Perčo i Muharem Saračević. Za obuku tehničara mehatronike opremljen je savremen kabinet sa svim popratnim sadržajem.

Prezentacija „Školske zadruge“ u zgradi općine Tešanj…

Prezentacija zadruge održana je u prostorijama općine Tešanj uz prisustvo voditelja privrednih subjekata na našoj općini, i tom prilikom prisutni su upozanti sa aktivnostima zadruge koja svoje aktivnost obavlja ili koje može da obavi kao prateći servis zaiteresovanih privrednih subjekata.

U okviru škole postoji učenička zadruga koja je osnovana 2001., godine i u njenom okviru postoji 16 različitih zanimanja sa 150 učenika koji sa svojim nastavnicima obavljaju zadate poslove. Zadrugu čine  učenici i zaposlenici-radnici Mješovite srednje škole Tešanj, organizovani u programe u kojima će se sprovoditi aktivnosti, sticati unapređenje standarda zaposlenika-radnika i učenika uključenih u zadrugu. Cillj zadruge je  unapređenja rada škole, pružanje učenicima mogućnost boljih sticanja određenih znanja i vještina kroz praktičnu nastavu i da se pripreme za sam proces rada.

Povezivanje učeničke zadruge sa lokalnom zajednicom i privrednicima…

13.03.2012. godine.  u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana prezentacija Mješovite srednje škole Povezivanje učeničke zadruge sa lokalnom zajednicom i privrednicima. Učenička zadruga postoji od 2001. godine u okviru koje djeluje 16 različitih zanimanja sa 150 učenika koji sa svojim nastavnicima obavljaju zadate poslove. Tokom prezentacije učenici su predstavili zanimanja: kuhari, obrađivač metala, instalateri, električari, zavarivači, trgovci, poslovni sekretar, poljoprivredni tehničar, prehrambeni tehničar, monter suhe gradnje i krojači i kožari.

Cilj zadruge je uspostaviti saradnju sa lokalnom zajednicom radi unapređenja rada škole, pružanja učenicima mogućnost boljih sticanja određenih znanjai vještina kroz praktičnu nastavu i da se pripreme za sam proces rada.

Prezentaciji su prisustvovali Općinki načelnik, direktor Agencije za razvoj, privrednici sa područja općine Tešanj, direktor, uposlenici i učenici Mješovite srednje škole. Ovom prilikom, prigodnim govorom obratili su se Općinski načelnik Fuad Šišić i direktor Mješovite srednje škole Muharem Saračević.

Prvi zvanični sastanak Savjetodavnog vijeća škole…

Dana 30.11.2010.godine u prostorijama Mješovite srednje škole u Tešnju održana je prva konstituirajuća sjednica Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje škole u Tešnju.

Savjetodavno vijeće škole ima pet članova i to tri predstavnika poslodavaca sa područja općine Tešanj, jedan predstavnik Biroa za zapošljavanje Tešanj i jedan predstavnik Općine Tešanj i Agencije za razvoj općine Tešanj .

Savjetodavno vijeće škole pomaže školi u planiranju sadržaja njenih programa,savjetuje školu o svim pitanjima koja se tiču obuke i pomaže jačanju veza između škole i lokalnog tržišta rada.

Muharem Saračević,prof.

 • OBUKA NA CNC MAŠINAMA

Obuka  operatera na CNC mašinama ima za cilj da se polaznici osposobe za rad u procesu proizvodnje kako bi mogli odgovoriti zahtjevima tržišta rada i novodolazećih tehnologija,odnosno zbog fleksibilnosti i pokretljivosti radne snage, kao i jačanja kompetencija radnika.

Na zahtjev poslodavaca, dizajnirani  su i pripremljeni programi obuke, a polaznici su usvojili  znanja i vještine  iz oblasti:  AutoCad, programiranje i rukovanje na CNC mašinama,.

Prvi ciklus obuke je počeo  2006.godine. Edukaciju na CNC mašinama do sada je prošlo oko  100 polaznika mašinske,elektro i drvnoprerađivačke struke, odnosno različitih  profila zanimanja:

električar,metalostrugar,stolar,mašinski tehničar, tehničar elektro struke, mašinski inženjeri, itd.

Polaznici  koji  uspješno završe obuku dobiju    certifikat.

Kontinuirano kroz više ciklusa, obuku su podržali: Federalni zavod za zapošljavanje, USAID, Vlada ZDK, općina Tešanj, općina Maglaj, FAD d.d. Jelah , ARTECO Tešanj, Pobjeda Tešanj,MANN+HUMMEL Tešanj.

Mnogobrojni polaznici koji su certificirani pronašli su posao u privrednim organizacijama na lokalnom tržištu rada i šire.

Škola konstantno vrši obuku operatora na CNC mašinama te ovim putem pozivamo sve zainteresovane da nam se jave putem kontakt brojeva ili lično kod sekretara škole za novi termin pohađanja obuke.

 • PROJEKTI:

1)   Školi je u saradnji sa organizacijom dww international iz Sarajeva odobrena puna aplikacija za projekat „Razvoj kapaciteta ljudskih resursa“.

Projekat će se realizovati sa dww International organizacijom (Sarajevo), a partneri u projektu su
Mješovita srednja škola Tešanj i Zavod za obrazovanje odraslih u RS (B.Luka)

Vrijednost projekta je 100.000 eura, a planirano je da traje 18 mjeseci.

Cilj projekta je da se poveća kvalitet stručnog obrazovanja u srednjim školama BIH i smanjenje
nezaposlenosti, a sprecifični cilj je obrazovanje odraslih te njihovo kvalitetno uključivanje u tržište rada.
Ciljne grupe ovog projekta su stručni sardnici i nastavnici u dvanaest srednjih škola u BiH.

———————————————————————————————————————————————————————–

2)  Škola je aplicirala za projekat “Afirmacija stakleničke proizvodnje u MSŠ Tešanj”. Cilj projekta je pokrenuti i održati stakleničku proizvodnju biljaka u poljoprivrednoj školi, kroz praktičnu nastavu učenika poljoprivredne škole koja je u sastavu MSŠ Tešanj u stakleniku veličine cca 80 m2 sa svom pratečom opremom. Vrijednost projekta je 19.000,00 KM.

———————————————————————————————————————————————————————–

Projekat: TROŠKOVI ŠKOLOVANJA UČENIKA MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE TEŠAN.doc