Nastavno osoblje

Prezime i ime Predmet
Kršić Aida Bosanski jezik i književnost
Šišić Amela Bosanski jezik i književnost
Ćerimagić Lejla Bosanski jezik i književnost
Bešlagić Nadina Bosanski jezik i književnost
Buljubašić-Mujić Mirela Bosanski jezik i književnost
Huskić Nihada Bosanski jezik i književnost
Kadić-Hujdur Nirmala Bosanski jezik i književnost
Kurtić Mersiha Engleski jezik
Korajlić Jasna Engleski jezik
Cerić Samira Engleski jezik
Zrnić Dženana Engleski jezik
Bradarić Hasna Engleski jezik
Halilović Ernada Njemački jezik
Nukičić Sadmira Turski jezik
Nukičić Sadmira Sociologija
Ćeman Hedija Matematika
Hodžić Ajša Matematika
Salkić Besim Matematika
Halilović Adis Matematika
Ćosatović Mirela Fizika, Hemija
Kalabić Senada Fizika
Muminović Adela Fizika
Šeljmo Adnan Tjelesni i zdravstveni odgoj
Mandžukić Izet Tjelesni i zdravstveni odgoj
Kruško Amela Tjelesni i zdravstveni odgoj
Bašić Esad Tjelesni i zdravstveni odgoj
Deljkić Hamza Tjelesni i zdravstveni odgoj
Bošnjak Halid Informatika
Omerbašić Jasmira Informatika
Hodžić Emina Informatika
Ahmić Sakib Informatika
Agić Muhamed Informatika
Mujić Mevludin Informatika
Karagić Senaida Demokratija i ljudska prava
Denijalić Enes Sociologija
Halilović Emira Sociologija
Ibranović Haris Historija
Karahmet Mersida Historija
Pašić Alen Geografija
Mujaković Amir Geografija
Kučević Hakija Hemija
Uzičanin Sabina Biologija
Karahodžić Adnan Psihologija
Kerić Nisveta Ekonomska grupa predmeta
Garić Lejla Ekonomska grupa predmeta
Mešić Melisa Ekonomska grupa predmeta
Brka Azra Ekonomska grupa predmeta
Brkić Midhat Ekonomska grupa predmeta
Alićehajić Fahira Ekonomska grupa predmeta
Tatarević Emina Ekonomska grupa predmeta
Kruško Idham Ekonomska grupa predmeta
Pridjevčić Nadina Prehrambena grupa predmeta
Mujkanović Jasna Mašinska grupa predmeta
Ahmić Esed Mašinska grupa predmeta
Karahodžić Besim Mašinska grupa predmeta
Hodžić Sulejman Mašinska grupa predmeta
Fetić Ahmet Drvo-prerađivačka grupa predmeta
Prnjavorac Tarik Saobraćajna grupa predmeta
Brka Naida Saobraćajna grupa predmeta
Zeničanin Mujo Elektro grupa predmeta
Vejsić Zumreta Elektro grupa predmeta
Hamustafić Armin Elektro grupa predmeta
Đulić Selma Elektro grupa predmeta
Halilović Zlata Tehnološka grupa predmeta
Subašić Murisa Tehnološka grupa predmeta
Alić Adnan Ugostiteljska grupa predmeta
Jusufbašić Dženetina Poljoprivredna grupa predmeta
Ljevaković Mehmedalija Poljoprivredna grupa predmeta
Parić Mirsada Poljoprivredna grupa predmeta
Brkić Selima Tekstilna grupa predmeta
Čamdžić Samila Tekstilna grupa predmeta
Nuhanović Ismeta Tekstilna grupa predmeta
Sadiković Adijana Tekstilna grupa predmeta
Saračević Amela Privredno pravo
Halilović Ismar Fizioterapeutska grupa predmeta
Cerovac Elmedina Medicinska grupa predmeta
Bašić Dino Prehrambena grupa predmeta
Krivdić Emina Prehrambena grupa predmeta
Balić Muhamed Islamska vjeronauka
Hasan Solo Islamska vjeronauka
Piro-Bedaković Enesa Islamska vjeronauka
Kurdić Dženan Islamska vjeronauka
Alić Munevera Praktična nastava
Alić Nusret Praktična nastava
Bošnjak Besim Praktična nastava
Brka Muhamed Praktična nastava
Burajić Mirsad Praktična nastava
Kurtić Sead Praktična nastava
Mešić Nađa Praktična nastava
Mulabećirović Mustafa Praktična nastava
Hasičić Muhamed Praktična nastava
Hrnjić Maida Praktična nastava
Kalabić Sabahudin Praktična nastava
Rakić Nadžida Praktična nastava
Ramić Mirsad Praktična nastava
Rošić Razim Praktična nastava
Šabanović Salih Praktična nastava