Nastavno osoblje šk. 2019/20. godine

RB. Prezime i ime nastavnika Predmet koji nastavnik predaje
1. Kršić Aida Bosanski jezik i književnost
2. Šišić Amela Bosanski jezik i književnost
3. Ćerimagić Lejla Bosanski jezik i književnost
4. Bešlagić Nadina Bosanski jezik i književnost
5. Huskić Nihada Bosanski jezik i književnost
6. Saračević Irma Bosanski jezik i književnost
7. Halilović Aida Engleski jezik
8. Korajlić Jasna Engleski jezik
9. Cerić Samira Engleski jezik
10. Bešlagić-Sadiković Lejla Engleski jezik
11. Bajramović Amira Engleski jezik
12. Bradarić Hasna Engleski jezik
13. Zilkić Adela Engleski jezik
14. Stupar Amela Njemački jezik
15. Nukičić Sadmira Turski jezik
16. Ćeman Hedija Matematika
17. Hodžić Ajša Matematika
18. Salkić Besim Matematika
19. Halilović Adis Matematika
20. Bekrić Alma Matematika
21. Kurtić Amina Matematika
22. Šeljmo Adnan Tjelesni i zdravstveni odgoj
23. Mandžukić Izet Tjelesni i zdravstveni odgoj
24. Kruško Amela Tjelesni i zdravstveni odgoj
25. Deljkić Hamza Tjelesni i zdravstveni odgoj
26. Bašić Esad Tjelesni i zdravstveni odgoj
27. Hadžić Emina Informatika
28. Omerbašić Jasmira Informatika
29. Bošnjak Halid Informatika, Web programiranje, Baze podataka
30. Ahmić Sakib Informatika, Praktična nastava Elekt. teh. rač.
31. Ibranović Haris Historija
32. Karahmet Mersida Historija
33. Kruško Jasmina Historija
34. Mujkanović Amir Geografija
35. Kopić Admir Fizika
36. Begagić Selma Fizika
37. Karagić Senaida Demokratija i ljudska prava
38. Denjalić Enes Sociologija, Demokratija
39. Karahodžić Adnan Psihologija
40. Kučević Hakija Hemija
41. Užičanin Sabina Biologija
42. Kerić Nisveta Stručni predmeti PPT, Praktična nastava PPT
43. Mešić Melisa Stručni predmeti PPT, Praktična nastava PPT
44. Garić Lejla Stručni predmeti PPT, Praktična nastava PPT
45. Brkić Midhat Stručni predmeti za trgovce
46. Kruško Idham Ekonomska grupa predmeta
47. Hodžić Sulejman Stručni predmeti i praksa mašinske struke
48. Ahmić Esed Stručni predmeti  mašinske struke
49. Karahodžić Besim Stručni predmeti  mašinske struke
50. Hrvić Amira Mašinska grupa predmeta
51. Brka Mujo Mašinska grupa predmeta
52. Hasanić Omer Mašinska grupa predmeta
53. Zeničanin Mujo Stručni predmeti  elektro struke struke
54. Vejsić Zumreta Stručni predmeti  elektro struke struke
55. Đulić Selma Stručni predmeti  elektro struke struke
56. Kadribašić Damir Stručni predmeti saobraćajne struke
57. Prnjavorac Tarik Stručni predmeti saobraćajne struke
58. Brka Naida Stručni predmeti saobraćajne struke
59. Fetić Ahmet Stručni predmeti mašinske struke, praksa stolari
60. Alić Adnan Str.  pred. ugost., PN ugost. i veterinarski  teh.
61. Subašić Murisa Stručni pred. frizer, Praksa preh. teh.
62. Pridjevčić Nadina Stručni pred. prehramb. tehničar
63. Halilović Zlata Poznavanje robe
64. Jusufbašić  Dženetina Stručni pred. poljoprivredne struke
65. Čamdžić Samila Stručni pred. tekstilne struke
66. Halilović Ismar Stručni pred.  fiziot. tehničar
67. Ramić Mirsad Praktična nast. elektr.
68. Alić Nusret Praktična nast. el. meh.
69. Bošnjak Besim Praktična nast. mašinske struke
70. Burajić Mirsad Praktična nast. mašinske struke
71. Kurtić Sead Praktična nast. mašinske struke
72. Kadić Sabahudin Praktična nast. mašinske struke
73. Rošić Razim Praktična nast. mašinske struke
74. Hasičić Muhamed Praktična nast. mašinske struke
75. Šabanović Salih Praksa MMV
76. Sadiković Adijana Stručni pred. tekstilne struke
77. Brkić Selima Praktična nastava tekstilne struke
78. Mulabećirović Mustafa Praktična nastava tekstilne struke
79. Nuhanović Ismeta Praktična nastava tekstilne struke
80. Rakić Nadžida Praktična nastava frizeri
81. Alić Munevera Praktična nastava ugostitelj
82. Mešić Nađa Praktična nastava ugostitelj
83. Ljevaković Mehmedalija Praktična nastava poljoprivredne struke
84. Hadžan Elma Praktična nastava fizioterapeut
85. Halilović Dženeta Stručni predmeti fizioterapeut
86. Kantić Amel Stručni predmeti fizioterapeutski teh.
87. Hundur Enes Predmeti fiziot. tehničar
88. Brkić Naida Predmeti fiziot. tehničar
89. Karadžehenemović Alen Stručni predmeti veterinarski  teh.