Menadžment Škole

 

Mujkanović Jasminka Direktor
Saračević Muharem Pomoćnik direktora
Arifović Milka Pomoćnik direktora
Kršić Aida Pomoćnik direktora
Hodžić Ajša Pomoćnik direktora
Saračević Amela Sekretar
Ibranović Fatima Pedagog
Srkalović Adela Pedagog