Modularni NPP

EUVET-PRIRUCNIK ZA NASTAVNIKE.pdf – download/preuzmi

Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.pdf – download/preuzmi

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH.pdf – download/preuzmi

Okvirni zakon o srednjem strucnom obrazovanju i obuci u BiH.pdf – download/preuzmi

Strateski pravci razvoja obrazovanja u BiH sa planom implementa 2008-15.pdf – download/preuzmi

Strategija razvoja stručnog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007-13.pdf – download/preuzmi

Mapa puta i plan za uključivanje BiH u EU programe za mlade do 2013.pdf – download/preuzmi

Smjernice za razvijanje VET modularnih NPP-a u BiH.pdf – download/preuzmi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Općenito o EUVET programima

EU VET Program je akronim od EU – Europska unija i VET – stručno obrazovanje i obuka (Vocational Education and Training ).

Bosna i Hercegovina je u korjenitoj reformi i osnovnog i srednjeg obrazovanja, u skladu sa savremenim kretanjima. 70 % srednjoškolaca pohađa srednje strukovne škole,trogodišnje i četvorogodišnje.
Ova reforma je dragocjen izvor znanja i zajednički putokaz na putu ka obrazovanju za sutra. A zašto obrazovanje za sutra? Djelatnost obrazovanja je specifična, jer ono što radimo danas pokazuje svoje rezultate i posljedice za 10, 15 ili 20 godina. Time je i zajednička odgovornost daleko veća.Naš sistem prenošenja znanja i učenja,uz uvažavanje njegovih dobrih strana, postao je u evropskim okvirima,prevaziđen.Škola memoriranja i učenja napamet,bez razumjevanja ili samo donekle sa razumjevanjem postala je teret učenicima koji dobijaju široko teorijsko znanje ali sa nedovoljno praktične primjene. Nastavni planovi i programi su preobimni i neusklađeni sa društvenim i tehnološkim promjenama.

Dakle, ako i na ovom polju želimo biti dio savremene Evrope, potrebna nam je reforma kojom ćemo naš obrazovni sustav prilagoditi novim dostignućima, širokoj lepezi različitih izvora znanja koje pružaju moderni komunikacijski sustavi,kako bi naša znanja postala funkcionalna sa definiranim ciljevima učenja,koji u prvi plan stavljaju ishode ili rezultate odnosno vještine i sposobnosti.
Lisabonskim i Kopenhaškim deklaracijama 2000. i 2002.godine Evropska unija je pokrenula desetogodišnju strategiju koja za cilj ima da EU postane najdinamičnija i najkonkurentnija ekonomija u svijetu,zasnovana na znanju. Evropska strategija se zasniva na mogućnosti zapošljavanja, prilagodljivosti,poduzetništvu i jednakim mogućnostima.Želimo li biti dijelom Evrope moramo usklađivati svoj razvoj sa strateškim ciljevima EU i u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja.

Reforma u Bosni i Hercegovini započela je Phare VET Programom 1998. godine,sa 12 škola i 6 zanimanja, nastavljena sa EU VET I 2002.-2004. godine, 2004.-2006. EU VET II obuhvaćeno je 26 škola,i EU VET 3 od 2006.-2008. sa 36 škola.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Općenito o Modularnom Nastavnom Planu i Programu

Novi NPiP razvijeni u EU VET Programima realizirat će se kao modularni NPiP. Modularni NPP-i su savremeni trend u naprednim sustavima obrazovanja i obuke.

Šta je modul?
Modul je zaokruženi (samostalan) set jedinica, jedne tematske cjeline. Modul ima jasno definirane rezultate, odnosno ishode učenja za učenike, kao i tehnike ocjenjivanaj kojim ćemo to dokazati. Trajanje jednog modula je 34 sata / časa.

Razlozi za novi modularni NPiP:

 • Promjene u društvenom i ekonomskom sustavu
 • Razvoj novih tehnologija,
 • Zajednički okvir za zajednički okvir NPiP u BiH,
 • Ulazak u europsku integraciju,
 • Povećanje potencijalne prohodnosti radne snage,
 • Prihvaćanje svjetskih standarda,
 • Priprema za učenje tijekom cijelog života,odgovor na promijenjene potrebe tržišta rada,
 • Šira baza zanimanja …
 • Ciljevi novog nastavnog programa:
 • Osposobiti odgovorne,nezavisne,kreativne,samopouzdane i poduzetne učenike,
 • Ohrabriti timski rad i donošenje odluka,
 • Povećati povezanost teorijskog i praktičnog učenja,
 • Razviti pozitivnu radnu etiku,
 • Dati učenicima sposobnost adaptivnosti,uključujući poznavanje stranog jezika,
 • Povećati sposobnost komunkacije i korištenja kompjuterske tehnologije,
 • Razviti osnovne vještine i demokratske vrijednosti,
 • Ojačati veze između gospodarstva i obrazovanja i
 • Razviti šire društvene vještine.