BodovanjeDecembar2022Objava – Copy

Molimo kandidate da ispoštuju obavijest dostavljenu od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i svoje prigovore dostave na e-mail adresu naše škole najkasnije do 10.01.2022.godine do 10:00 sati:

jumss.tesanj@gmail.com

 

Komisija:

  1. Nadina Pridjevčić
  2. Emina Hadžić
  3. Ajša Hodžić
  4. Amela Saračević
  5. Mujo Zeničanin

By admin