K O N K U R S
«Napiši priču – Uradi sliku»

PREDMET
Literarni i likovni radovi učenika osnovnih i srednjih škola u ZE-DO kantonu o temi
„Mijenjajmo navike da zaustavimo klimatske promjene”

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju djeca osnovnoškolskog uzrasta, od 7 do 15 godina, te srednjoškolci, iz svih osnovnih i srednjih škola na području ZE-DO kantona.

PRAVILA KONKURSA
Iz svake škole na konkurs može biti poslan neograničen broj literarnih i likovnih radova.

ROK ZA PRIJAVU
Konkurs je otvoren do 05. decembra 2021. godine.

MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA
Literarne i likovne radove treba slati na adresu redakcije:
«Naša riječ» Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I, broj 1,
72000 Zenica.
Literarne radove možete slati i na mail:
redakcija.nr@gmail.com

NAGRADE
Bit će dodijeljeno ukupno 12 (dvanaest) nagrada, za najbolje literarne i likovne radove. Prva nagrada za učenike osnovnih škola iznosi 200 KM, druga nagrada 150 KM, a treća nagrada je 100 KM. Nagrade će se dodjeljivati posebno za literarne, a posebno za likovne radove. Prva nagrada za učenike srednjih škola iznosi 250 KM, druga je 200 KM, a treća 150 KM. Također, nagrade će se dodjeljivati posebno za literarne i likovne radove.
Posebna nagrada: Škola koja bude učestvovala sa najvećim brojem radova (računaju se likovni i literarni) dobit će godinu pretplate na časopis „ZE-DO eko“, na broj primjeraka koji je adekvatan broju poslanih radova.
Ove godine dodijelit ćemo i specijalnu nagradu za najkreativnijeg učesnika konkursa, novčana vrijednost nagrade 100 KM.

OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud bit će sastavljen od eminentnih stručnjaka ekologa,
umjetnika i novinara.

OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA
Objavljivanje rezultata konkursa bit će u listu «Naša riječ». Svi nagrađeni literarni i likovni radovi biće objavljeni u časopisu ”ZE-DO eko”, kao i još po deset najuspješnijih literarnih
i likovnih radova.

Naša novinsko-izdavačka kuća, u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, i ove godine sprovodi veoma značajan ekološki projekt „Napiši priču – Uradi sliku“. Glavni cilj projekta jeste njegovanje i razvijanje ekološke svijesti kod svih osnovaca i srednjoškolaca sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a veliki broj kreativnih i maštovitih radova koje su nam dosada slali potvrđuju činjenicu da je naš konkurs veoma zanimljiv učenicima. Za najbolje radove, koje bira stručni žiri, obezbjeđene su novčane nagrade, kao i specijalne nagrade poput godišnje pretplate na naš časopis ZE-DO EKO.
S obzirom na to da klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova današnjice, te da su klimatske promjene bila i glavna tema obilježavanja bitnih svjetskih dana – voda, zaštite okoline, planete Zemlje…, ali i samita i drugih brojnih događaja, odlučili smo da naša ovogodšnja tema, na koju nam osnovci i srednjoškolci mogu slati likovne i literarne radove, bude „Mijenjajmo navike da zaustavimo klimatske promjene“, za koju se nadamo da će biti dovoljno zanimljiva i inspirativna đacima.

„Mijenjajmo navike da zaustavimo klimatske promjene“