BodovanjeOktobar2021Radna

Molimo kandidate da ispoštuju obavijest dostavljenu od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i svoje prigovore dostave na e-mail adresu naše škole najkasnije do 22.10.2021. godine do 9:00 sati.

jumss.tesanj@gmail.com

Komisija:

  1. Nadina Pridjevčić
  2. Emina Hadžić
  3. Ajša Hodžić

By admin