Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo poziv Odjela za mlade Vijeća Evrope za učešće na seminaru “ Mentalno zdravlje u digitalnom okruženju i uloga Evropske kartice mladih u podržavanju otporne generacije”. Seminar će se održati 18. oktobra 2021. godine, u Ljubljani, Republika Slovenija, putem online platforme.

 Prijavu o učešću (u prilogu) pošaljete na e:mail: youthmobility@coe.org, najkasnije do 12. oktobra ove godine.

 

Obavijest o seminaru

DOPIS

2. POZIV NA SEMINAR

3. APLIKACIJSKI OBRAZAC

By admin