Dan: 6. Oktobra 2021.

KONKURS

Broj: 1566-1/2021 Datum: 01.10.2021.godine   Na osnovu člana 116. i članova 111. i 114. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 9/17), Odluke Školskog odbora škole, broj: 1454/2021  od  13.09.2021.godine …