Daily Archive: Maj 5, 2020

Jednake šanse za kvalitetno obrazovanje

U cilju prevazilaženja epidemiološke situacije i olakšavanja odvijanja onlajn nastave Nezavisna razvojna organizacija Helvetas donirala je Mješovitoj srednjoj školi Tešanj laptope za učenike koji se nalaze u nepovoljnim ekonomskim prilikama. Fondacija Helvetas u Bosni...

Saobraćajni fakultet, Doboj

Saobraćajni fakultet u Doboju, Univerziteta u Istočnom Sarajevu vrši promociju upisa studenata u akademsku 2020/21. godinu, na studijskom program Saobraćaj, na sva tri ciklusa studija. Klikom na reklamu, potrebno je da se otvara web...