VANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

 

PREZIME I

IME NASTAVNIKA

Dramsko- recitatorska Ćerimagić Lejla, Halilović Aida, Saračević Irma
Novinarska Šišić Amela, Bešlagić Nadina, Sadiković-Bešlagić Lejla
Folklorna sekcija  Korajlić Jasna, Prnjavorac Tarik
Mladi kreatori i modelari Selima Brkić, Ismeta Nuhanović, Mustafa  Mulabećirović, Samila  Čamdžić, Sadiković Adijana,
Istraživanje tržišta Nisveta  Kerić, Garić Lejla,Emina Tatarević-Agić
Poduzetništvo Melisa Mešić, Azra Brka,Midhat Brkić,Majda Šujić
Inovatori  u elektrotehnici Zumreta  Vejsić, Nusret Alić,Mirsad Ramić
Robotika Mujo Zeničanin
Matematička sekcija Besim Salkić,Alma Bekrić,Adis Halilović,Hedija  Ćeman,Amina Kurtić,Mevludin Mujić
Uvod u WEB programiranje Selma Đulić, Hukić Emin
Baza podataka Jasmira  Omerbašić
Cvjećarska sekcija Dženetina Jusufbašić,  Mulabdić Muharem, Ljevaković Mehmedalija
Mladi fizičari Selma Begagić
Informatička Emina  Hadžić, Halid Bošnjak
Zdrava hrana Nadina Pridjevčić,  Kučević Hakija, Murisa Subašić
Foto-video-auudio sekcija Muhamed  Hasičić, Šabanović Salih, Selma Halilović
Ekološka sekcija Zlata  Halilović, Munevera Alić
Sekcija CAD/CAM Besim Karahodžić
Sekcija MIG/MAG zavarivanje Rošić Razim, Kadić Sabahudin
Programiranje na CNC mašinama Sulejman Hodžić
Historijska Haris  Ibranović, Karahmet Mersida
Košarka Adnan  Šeljmo
Odbojka Amela Kruško
Rukomet Hamza Deljkić
Nogomet Izet  Mandžukić
Web stranica Škole Sakib Ahmić
Mladi frizeri Nađida Rakić
Sekcija humanih Senaida  Karagić,Nađa Mešić
Horska sekcija Hasan Solo,Muhamed  Balić
Sekcija Islamska vjeronauka Enesa  Piro-Bedaković, Purković Alema
Prva pomoć Sabina Užičanin, Adnan Alić, Hadžan Elma

By admin