Daily Archive: Maj 29, 2014

Počela obuka u Centru za obrazovanje odraslih

Danas je sedmi dan stručno teorijske obuke u Centru za obrazovanje odraslih, kandidati redovno dolaze na obuku. Predavači su profesori mašinstva u  Mješovitoj srednjoj školi  u Tešnju, Mujkanović Jasminka,Ahmić Esed i Karahodžić Besim.Za 03.06.2014....

Impozantno izlaganje prof. Muhidina Moralića na stučnom aktivu za fiziku, matematiku i informatiku na temu “Ocjenjivanje učenika srednjih stručnih i tehničkih škola po modularnim nastavnim planovima i programima i tehnike ocjenjivanja”

U Mješovitoj srednjoj školi pored kvalitetnog provođenja nastavnih planova i programa aktivnosti se provode i u okviru vannastavnih aktivnosti gdje se postižu značajni rezultati. Također, menadžment škole je uspostavio saradnju sa stručnim aktivima koji...

Obavijest o početku nastave

Obavijest o početku nastave

AKTIV DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA OPĆINA TEŠANJ I USORA Datum: 23.05.2014.godine PREDMET: Obavijest Obaviještavamo roditelje i učenike da nastava u srednjim školama na području općina Tešanj i Usora počinje u ponedjeljak 26.05.2014.godine prema preporuci Ministarstva...