Sastanak direktora Škole i članova razvojnih timova naše Škole

Dana 01.10.2013. godine. održan je sastanak direktora Škole gosp. Muharema Saračevića sa članovima razvojnih timova MSŠ Tešanj.

Na sastanku je direktor Škole skrenuo pažnju na tekuće projekte u koje je Škola uključena te na moguće nove projekte koji bi doprinjeli jačanju uslova Škole (kako materijalnih tako i kadrovskih) preko angažmana naših profesora u projektima razmjenom znanja i iskustava.

Prisutni članovi razvojnih timova složili su se oko budućeg angažmana timova u raznim projektima koji bi doprinjeli jačanju Škole te podjelili zadatke svakom od timova.

Slijedeći sastanak je planiran kao radan sesija razvojnih timova kao prezentacija budućeg uključenja Škole u projektima.

You may also like...