Daily Archive: Februar 27, 2013

… Donacija materijala za praktičnu nastavu …

Spremnost lokalne zajednice za uključenje u kvalitetu obrazovanja kadra naše škole i ovaj put je bila nesebična. Taj primjer slijedi firma “Obnova” d.o.o. Jelah koja je donirala našim učenicima i profesorima  materijal za obavljanje...

… Predstavnici Mješovite srednje škole Tešanj prezentirali rezultate evaluacije Nastavnih planova i programa na konferenciji u Sarajevu …

U periodu od 20. do 21. februara održana je konferencija na kojoj su prezentirani rezultati evaluacije Nastavnih planova i programa  pet porodica zanimanja srednjeg stručnog obrazovanja. Evaluacija je obuhvatala sljedeće porodice zanimanja: šumarstvo i...