Saobraćajna stručna škola – Vozač motornih vozila (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:
poznaje osnovne karakteristike saobraćajnih sredstava; poznaje savremene zahtjeve transporta u cjelini i poznaje tehnološke zahtjeve robe u transportu; svjestan je uloge ljudskog faktora u organizaciji bezbjednosti saobraćaja i transporta u najširem smislu; poznaje građevinske elemente puta, njegovu ulogu i značaj posebno za bezbjednost saobraćaja; poznaje osnovne konstruktivne elemente motornih vozila, njihove dijelove i agregate; poznaje naćin rada, funkcije dijelova i sklopova kao i njihovu povezanost; shvata potrebe pravilnog rukovanja i održavanja motornih vozila u cjelini; poznaje dijagnostiku tehničkog stanja i održavanja motornih vozila; osposobljen je za upravljanje motornim vozilom u svim saobraćajnim uslovima; poznaje osnovne karakteristike ponašanja u saobraćaju i uticaj ponašanja na bezbjednost saobraćaja; poznaje svoje obaveze prilikom vršenja uviaja saobraćajnih nezgoda; koristi i vrši obradu transportne dokumentacije, putnog naloga i druge dokumentacije u skladu sa vrstom prevoza; bira prevozno sredstvo u skladu sa transportnim zadatkom, relacijom, troškovima prevoza; uocava nastale kvarove na vozilima i po mogućnosti ih samostalno otklanja.
Pripremanje vozila za izvršenje prijevoznog zadatka. Preuzimanje prijevozne dokumentacije. Postavljanje vozila na ukrcajno mjesto i preuzimanje tereta. Kontroliranje i bavljanje ukrcaja, osiguranje i zaštita tereta preuzimanje dokumentacije od pošiljaoca. Prijevoz tereta od mjesta ukrcaja do mjesta iskrcaja. Opskrba vozila gorivom i mazivom. Upravljanje vozilom u svim vremenskim uvjetima i prometnim situacijama. Briga o sigurnosti prometa na cestama. Kontrola rada motora. Kontrola stanja tereta i vozila provođenje svih postupaka koji su obavezni pri prometnoj nezgodi ili štećenju tereta.

Nastavni plan za zanimanje vozač motornih vozila-Časovni.xls – download/preuzmi

Nastavni plan za zanimanje vozač motornih vozila-Sa šiframa modula.doc – download/preuzmi

Nastavni plan za zanimanje vozač motornih vozila-Plan predmeta i modula.doc – download/preuzmi

Uputstvo za provođenje završnog ispita za zanimanje vozač motornih vozila.doc – download/preuzmi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pregled modula za zanimanje – Vozač motornih vozila (EU-VET III stepen)

I Godina

Fizika:    Modul 1 ;   Modul 2

Konstruisanje:  Modul 1 Modul 2

Osnovi cestovnog saobraćaja:  Modul 1 ;  Modul 2

Robe u transportu:   Modul 1 ;  Modul 2

Saobraćana geografija:  Modul 1 ;  Modul 2

Tehnička mehanika:  Modul 1 ;  Modul 2

Praktična nastava:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4 ;  Modul 5 ;  Modul 6

II  Godina

Bezbjednost cestovnog saobraćaja:  Modul 1 ;  Modul 2

Motori SUS:  Modul 1 ;  Modul 2

Motorna vozila:  Modul 1 ;  Modul 2

Robnotransportne manipulacije:  Modul 1 ;  Modul 2

Saobraćajna psihologija:  Modul 1 ;  Modul 2

Praktična nastava:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4 ;  Modul 5 ;  Modul 6 ;  Modul 7 Modul 8 Modul 9Modul 10 ;  Modul 11 ;  Modul 12

III  Godina

Osnove poduzetništva:  Modul 1 ;  Modul 2

Transport robe i putnika:  Modul 1 ;  Modul 2

Praktična nastava:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4 ;  Modul 5 ;  Modul 6 ;  Modul 7 ;  Modul 8 ;  Modul 9 ;  Modul 10 ;  Modul 11 ;  Modul 12 ;  Modul 13 ;  Modul 14 ;  Modul 15 ;  Modul 16 ;  Modul 17 ;  Modul 18

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….