Trgovinska stručna škola – Trgovac (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

stiće teorijske, prakticne, opće i lićne kvalifikacije iz oblasti trgovine;
praktično primjenjuje stečena znanja i na taj način jaća vezu izmedu tržišta rada i obrazovnog sistema;
priprema se za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju i osposobljava se za permanentno obrazovanje;
poznaje i pridržava se načela standarda kvaliteta;
poznaje deklaraciju, marku proizvoda, ambalažu, pakovanje, skladištenje i transport robe;
poznaje sastav, hranljive vrijednosti i naćine konzervisanja prehrambenih proizvoda, namirnica biljnog i životinjskog porijekla, pića i sredstava za uživanje;
poznaje tekstilnu i kožarsku robu, prizvode hemijske industrije, plastične mase i gumu, vještacka đubriva i pesticide;
stiće odredena znanja o organizaciji prodavnice, maloprodaji i veleprodaji, instrumentima za mjerenje i tehničkim uredajima u prodavnici;
razlikuje ulogu i profil prodavca u različitim tipovima prodavnica;
ovladava tehnikom neposredne prodaje robe, naćinom plaćanja, blagajničkom dokumentacijom, snabdijevanjem prodavnice robom, formiranjem maloprodajnih cijena, poslovnom korespondencijom;
prati propise u trgovini i upoznaje se sa postupkom inventarisanja i kontrole u prodavnici;
stiće znanja o funkcijama, podjeli i strukturi trgovine, trgovinskoj mreži na veliko i na malo, tržištu i trgovini;
samostalno izrađuje kalkulaciju cijene trgovinske robe;
stiće vještine iz oblasti raunarskih sistema i računarskih komunikacija;
stiće lićne i društvene kvalifikacije: komunikacija, poslovna kultura, timski rad, fleksibilnost, saradnja, odgovornost.

Okvir plana Trgovac.xls – download/preuzmi

Popis modula za zanimanje Trgovac.xls – download/preuzmi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..