Elektrotehnička škola – Tehničar mehatronike (IV stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.);
poznaje i projektuje automatske mašine, naprave i alate (alatnice, tehnologije, inžinjering) te jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojeće opreme i sistema;
poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima;
poznaje i vrši nadzor nad vodenjem složenih procesa u pogonima;
poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme;
poznaje principe mjerenja i mjerne uredaje, te ih koristiti u praksi;
poznaje senzore za razlicite zahtjeve i uslove rada, te nacin na koji rade senzori i njihove karakteristike;
poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa;
komunicira sa saradnicima, porućiocima i strankama, poštujuci principe poslovne kulture;
pojedini profili ovog zanimanja mogu biti usmjereni dodatno prema uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.

Nastavni plan i program za stručno zvanje Tehničar mehatronike GTZ.doc – download/preuzmi

Nastavni planovi za stručna zvanja elektrotehničke struke GTZ.doc – download/preuzmi

Napomene za NPP stručnih zvanja elektrotehničke struke.doc – download/preuzmi