Poslovno-pravna tehnička škola – Poslovno-pravni tehničar (IV stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

poznaje osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, finansijama, bankarstvu i poslovnom pravu;
osposobljen za poslove u općim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave;
obavlja administrativne poslove;
komunicira sa strankama;
komunicira sa bankama;
radi na poslovima iz podrućja radnih odnosa;
izrađuje razne evidencije i statističke podatke;
piše rješenja i odluke;
radi na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa;
posjeduje osnovna znanja jednog svjetskog jezika na nivou razmjene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova;
obraduje poštu i radi na računaru;
sposoban je za praćenje i usvajanje ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, finansija, bankarstva i poslovnog prava;
spreman za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
znanjem, izgledom i ponašanjem predstavlja ustanovu, preduzeče ili firmu i pridonosi boljem poslovnom uspjehu;
sposoban je za samostalan rad i rad u grupi;
spreman je na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje;
u poslu je tačan, ažuran, snalažljiv i posebno odgovoran.

Nacrt programa maturskog ispita.doc – download/preuzmi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pregled modula za – Poslovno-pravni tehničar (EU-VET IV stepen)

I Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 1Modul 2

– Ekologija: Modul 1Modul 2

Stručno-teorijski predmeti:

– Ekonomika preduzeća: Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4

– Ekonomska matematika: Modul 1Modul 2

– Knjigovodstvo: Modul 1Modul 2

– Pravo: Modul 1Modul 2

Praktična nastava:

– Praktična nastava – Poslovna komunikacija: Modul 1Modul 2

– Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 3Modul 4

II Godina

Predmeti u funkciji struke:

Strani jezik II: Modul 3Modul 4

– Geografija: Modul 1Modul 2

Stručno-teorijski predmeti:

– Ekonomika preduzeća: Modul 5Modul 6

– Ekonomska matematika: Modul 3Modul 4

–  Knjigovodstvo: Modul 3Modul 4

– Poslovna informatika: Modul 1Modul 2

– Pravo: Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6

Praktična nastava:

– Praktična nastava – Poslovna komunikacija: Modul 5Modul 6

– Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 7Modul 8

– Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 9Modul 10

III Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 5Modul 6

Stručno-teorijski predmeti:

– Ekonomija: Modul 1Modul 2

–  Ekonomika preduzeća: Modul 7Modul 8

–  Finansije i bankarstvo: Modul 1Modul 2

– Knjigovodstvo: Modul 5Modul 6

– Pravo: Modul 7Modul 8Modul 9Modul 10

Praktična nastava:

– Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 11Modul 12

– Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 13Modul 14

– Praktična nastava – Preduzeće za vježbu: Modul 15Modul 16Modul 17Modul 18

IV Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 7Modul 8

Stručno-teorijski predmeti:

– Ekonomija: Modul 3Modul 4

–  Ekonomika preduzeća: Modul 9Modul 10

– Pravo: Modul 11Modul 12

– Statistika: Modul 1Modul 2

Praktična nastava:

– Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 19Modul 20

– Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 21Modul 22

– Praktična nastava – Projektni rad: Modul 23Modul 24Modul 25Modul 26

– Praktična nastava – Biznis plan: Modul 27Modul 28