Trgovinska stručna škola – Poslovni sekretar (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

ispunjava zahtjeve modernog, fleksibilnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke;
uspješno korespondira izmedu tržišta rada i obrazovnog sistema te ispunjava zahtjeve obrazovnog sistema da dâ «odgovor» na potrebe tržišta rada, odnosno da osigura potrebnu radnu snagu i podrži privredni razvoj;
ispunjava zahtjeve tržišne privrede i principe demokratije, te primjene nove informaticke tehnologije;
osposobljen za obrazovanje tokom cijelog života i omogućavanje adekvatne pripreme za mijenjanje zanimanja i specijalizaciju;
osposobljen za prihvatanje novih tehnologija, sa ciljem ulaska u evropske integracije i prihvatanja svjetskih standarda;
pripravan je za sticanje strucnih, teorijskih i prakticnih, općih, lićnih i društvenih kvalifikacija;
vlada aktuelnim ekonomskim, poslovnim i pravnim znanjima iz poslovne korespondencije, preduzetništva, menadžmenta, knjigovodstva, poslovnog prava, statistike, privredne matematike;
praktično primjenjuje znanja stećena u stručnoj teoriji;
razvija sposobnosti kulture izražavanja i komunikacije na maternjem i stranim jezicima, kao i prepoznavanja i korištenja savremene informacione tehnologije, matematičkih i ekoloških znanja;
pripravan je za razvoj lićnih i društvenih kvalifikacija: timski rad, fleksibilnost, samokritičnost i kritičnost, saradnju, rječitost, rješavanje problema i kreativnost u poslu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pregled modula za – Poslovni sekretar (EU-VET III stepen)

I Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 1Modul 2

Stručno teorijski predmeti:

– Ekonomika preduzeća: Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4

– Knjigovodstvo: Modul 1Modul 2

– Pravo: Modul 1Modul 2

Praktična nastava:

– Praktična nastava – Poslovna komunikacija: Modul 1Modul 2

–  Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 3Modul 4

– Praktična nastava – Pravo: Modul 5Modul 6

II Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 3Modul 4

Stručno-teorijski predmeti:

–  Ekonomika preduzeća: Modul 5Modul 6

–  Finansije i bankarstvo: Modul 1Modul 2

– Pravo: Modul 3Modul 4

Praktična nastava:

–  Praktična nastava – Poslovna komunikacija: Modul 7Modul 8

–  Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 9Modul 10

– Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 11Modul 12

– Praktična nastava – Pravo: Modul 13Modul 14

–  Praktična nastava – Marketing: Modul 15Modul 16

–  Praktična nastava – Ekonomska matematika: Modul 17(nema sadržaja) ; Modul 18

III Godina

Predmeti u funkciji struke:

– Strani jezik II: Modul 5Modul 6

Stručno-teorijski predmeti:

–  Ekonomika preduzeća: Modul 7Modul 8

– Statistika: Modul 1Modul 2

Praktična nastava:

Praktična nastava -Poslovna komunikacija: Modul 19Modul 20Modul 21Modul 22

– Praktična nastava – Knjigovodstvo: Modul 23Modul 24

– Praktična nastava – Poslovna informatika: Modul 25Modul 26

– Praktična nastava – Preduzeće za vježbu: Modul 27Modul 28Modul 29Modul 30

– Praktična nastava – Statistika: Modul 31Modul 32