Poljoprivredna tehnička škola – Poljoprivredni tehničar (IV stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:
planira, vodi i nadzire poslove u biljnoj (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru) i stočarskoj proizvodnji i u dopunskim djelatnostima;
poznaje različite tehnologije biljne i stočarske proizvodnje;
rukuje poljoprivrednim mašinama, oruđima i alatima i posjeduje znanja o sigurnosti pri radu;
posjeduje organizacione sposobnosti u radu;
spreman je za saradnju, udruživanje u interesne grupe i asocijacije;
spreman je za prihvatanje novih tehnologija, naučnih saznanja te njihovu primjenu u praksi;
posjeduje razvijenu ekološku svijest; koristi informatičke sisteme;
posjeduje kreativnost, komunikativnost, te spremnost na samostalan i timski rad.

Poljoprivredni tehničar NPiP EU-VET IV stepen.doc – download-preuzmi

Lista praćenja za završni ispit.doc – download/preuzmi

Nacrt programa mature.doc – download/preuzmi

Nacrt programa zavrsni ispit.doc – download/preuzmi

Radni list za zavrsni ispit.doc – download/preuzmi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pregled modula za – Poljoprivredni tehničar  (EU-VET IV stepen)

I Godina

Anatomija sa fiziologijom domaćih životinja:  Modul 1 ;  Modul 2

Biljna proizvodnja:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4

Biologija:  Modul 1 ;  Modul 2

Hemija:  Modul 1 ;  Modul 2

Informatika:  Modul 1 ;  Modul 2

Poljoprivredna mehanizacija:  Modul 1 ;  Modul 2

Praktična nastava:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4 ;  Modul 5 ;  Modul 6

II Godina

Biologija:  Modul 3 ;  Modul 4

Hemija:  Modul 3 ;  Modul 4

Poljoprivredna mehanizacija:  Modul 3 ;  Modul 4

Ratarstvo Povrtlarsvo:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4

Stočarstvo:  Modul 1 ;  Modul 2

Voćarstvo Vinogradarstvo:  Modul 1 ;  Modul 2 ;  Modul 3 ;  Modul 4

Praktična nastava:  Modul 7 ;  Modul 8 ;  Modul 9 ;  Modul 10 ;  Modul 11 ;  Modul 12

III Godina

Poljoprivredna mehanizacija:  Modul 5 ;  Modul 6

Ratarstvo Povrtlarsvo:  Modul 5 ;  Modul 6

Stočarstvo:  Modul 3 ;  Modul 4

Voćarstvo i vinogradarstvo:  Modul 5 ;  Modul 6

Zaštita bilja:  Modul 1 ;  Modul 2

Praktična nastava:  Modul 13 ;  Modul 14 ;  Modul 15 ;  Modul 16 ;  Modul 17 ;  Modul 18 ;  Modul 19 ;  Modul 20 ;  Modul 21 ;  Modul 22 ;  Modul 23 ;  Modul 24

IV Godina

Ekonomika i menadžment:   Modul 1 ;  Modul 2

Stočarstvo:  Modul 5 ;  Modul 6

Voćarstvo-Vinogradarstvo:  Modul 7 ;  Modul 8

Zaštita bilja:  Modul 3 ;  Modul 4

Praktična nastava:  Modul 25 ;  Modul 26 ;  Modul 27 ;  Modul 28 ;  Modul 29 ;  Modul 30 ;  Modul 31 ;  Modul 32 ;  Modul 33 ;  Modul 34 ;  Modul 35 ;  Modul 36

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………