Građevinska stručna škola – Monter suhe gradnje (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
poštuje principe estetike u oblikovanju proizvoda od građe;
poznaje i adekvatno koristi raznovrsne materijale koji se koriste za izradu čvrstih objekata i materijala za njihovu zaštitu;
adekvatno i racionalno upotrebljava odgovarajuće stezne, rezne i mjerne alate;
poznaje tehnologiju i vrši montažu gradevinskih dijelova;
vrši montažu i demontažu dijelova suhe gradnje;
poznaje tehnologiju gradnju i vrši sam čin ugradnje;
popravlja oštecene dijelove , izvodi pripremu za podlogu gradnje;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.

Plan predmeta za zanimanje Monter suhe gradnje.xls – download/preuzmi

Uputstvo za zavrsni ispit.doc – download/preuzmi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..