Ugostiteljsko-turistička stručna škola – Kuhar (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i praktična znanja o sirovinama koje se koriste u kulinarstvu;
posjeduje teorijska i praktična znanja o čuvanju i zaštiti sirovina koje se koriste u kulinarstvu;
sposoban za spremanje toplih i hladnih predjela: supa, čorbi, riba, rakova, školjki, gotovih jela od svih vrsta mesa, jela po narudžbi, jela sa roštilja, poslastica, voćnih salata, kupova i sl.;
posjeduje teorijska i praktična znanja o izradi receptura;
koristi kuhinju, kuhinjske uređaje i alate;
primjenjuje higijensko-tehničke i druge mjere zaštita na radu i zaštite okolice;
pravilno upotrebljava sredstva za čišćenje i dezinfekciju;
sposoban da racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi.

Završni ispit- kuhar EUVET.doc – download/preuzmi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pregled modula za – Kuhar (EU-VET III stepen)

I Godina

Ekologija: Modul 1Modul 2

Ekonomika preduzeća: Modul 1Modul 2

Hemija: Modul 1Modul 2

Kuharstvo: Modul 1Modul 2

Turistička geografija: Modul 1Modul 2

Usluživanje: Modul 1Modul 2

Praktična nastava: Modul 1 ; Modul 2 ; Modul 3 ; Modul 4 ; Modul 5 ; Modul 6

II Godina

Ekonomika preduzeća: Modul 3 ; Modul 4

Ekonomska matematika: Modul 1Modul 2

Kuharstvo: Modul 3Modul 4

Poznavanje robe: Modul 1Modul 2

Poslastičarstvo: Modul 1Modul 2

Usluživanje: Modul 3Modul 4

Praktična nastava: Modul 7Modul 8Modul 9Modul 10Modul 11Modul 12Modul 13Modul 14Modul 15Modul 16Modul 17Modul 18

III Godina

Kuharstvo: Modul 5Modul 6

Nauka o ishrani: Modul 1Modul 2

Praktična nastava: Modul 19 ; Modul 20 ; Modul 21 ; Modul 22 ; Modul 23 ; Modul 24 ; Modul 25 ; Modul 26 ; Modul 27 ; Modul 28 ; Modul 29 ; Modul 30 ; Modul 31 ; Modul 32 ; Modul 33 ; Modul 34 ; Modul 35 ; Modul 36