Tekstilna stručna škola – Krojač (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

posjeduje teorijska i praktična znanja o tekstilnim vlaknima i tekstilnim sirovinama;
može da rukuje raznim mašinama koje se koriste u tekstilnoj industriji i uslužnim djelatnostima;
poznaje osnovne elektromašinske elemente rada mašina u tekstilnoj industriji;
posjeduje znanja o osnovnim ekonomskim zakonitostima, organizacionim oblicima proizvodnje i podjeli rada u tekstilnoj industriji;
poznaje glavne proizvodne tehnologije zastupljene u proizvodnji tekstila;
posjeduje tehnološka znanja potrebna za sticanje vještina i navika potrebnih za izradu odjece na industrijski i zanatski način;
upotrebljava mašine, alate i pribor za obradu i izradu predmeta u tekstilstvu;
kreira osnovne modele, konstruiše nacrte i izvede sve operacije tehnološkog procesa;
sposoban za samostalan rad i rad u grupi;
posjeduje osnovnu računarsku pismenost u struci.

Plan predmeta-krojač.doc – download/preuzmi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pregled modula za – Krojač (EU-VET III stepen)

I Godina

Konstruisanje odjeće: Modul 1Modul 2

Modeliranje odjeće: Modul 1Modul 2

Tehnologija tekstila: Modul 1Modul 2

Tekstilna vlakna: Modul 1Modul 2

Praktična nastava: Modul 1Modul 2Modul 3Modul 4Modul 5Modul 6Modul 7

II Godina

Estetsko oblikovanje odjeće: Modul 1Modul 2

Konstruisanje odjeće: Modul 3Modul 4Modul 5

Modeliranje odjeće: Modul 3Modul 4

Strojevi u konfekciji: Modul 1Modul 2

Praktična nastava: Modul 8Modul 9Modul 10Modul 11Modul 12Modul 13Modul 14Modul 15Modul 16Modul 17Modul 18Modul 19

III Godina

Estetsko oblikovanje odjeće: Modul 3Modul 4

Konstruisanje odjeće: Modul 6Modul 7Modul 8

Modeliranje odjeće: Modul 5Modul 6

Praktična nastava: Modul 20Modul 21Modul 22Modul 23Modul 24Modul 25Modul 26Modul 27Modul 28Modul 29Modul 30Modul 31Modul 32Modul 33Modul 34Modul 35Modul 36Modul 37