Stručna škola uslužnih djelatnosti – Frizer (III stepen EU-VET NPP):

Stručne kvalifikacije:

izgraduje navike o pravilnoj organizaciji radnog mjesta, protokolu ponašanja, mjerama bezbjednosti pri radu i mjerama zaštite zdravlja i životne sredine; razvija sposobnost samostalnog rada i rada u grupi; stiće pravilan odnos prema opremi; shvata potrebu praćenja novih tehnologija i obrazovanja tokom rada; stiće sposobnost za komunikaciju; izgrađuje navike o racionalnom korištenju sredstava rada, energije, materijala i vremena; koristi tehničku i drugu poslovnu dokumentaciju; primjenjuje informatička znanja; stiće praktične-manuelne sposobnosti da sastavi, mjeri, rukuje i koristi sklopove, uređaje i mjerne instrumente; primjenjuje medunarodne i državne standarde i norme; rukuje aparatima, priborom, alatom i instrumentima; pregleda vlasište i dogovara o frizerskoj usluzi; pere i njeguje kosu; skraćuje i oblikuje kosu, klasicno i moderno; predlaže izbor boje, te priprema i nanosi boju uz upotrebu aparata za upravljanje procesa; obavlja sve vrste preparacije kose; kvalitetno vrši šatiranje i nijansiranje kose; njeguje lice muškaraca, brijanje i izbrijavanje; skraćuje, oblikuje i boji bradu i brkove; brije i izbrijava bradu i glavu; izraduje klasične i moderne frizure; estetski oblikuje frizuru prema licu; praktično i estetski oblikuje dnevne, koktel, večernje i fantazije frizure; upotrebljava ukrasne predmete; vlada tehnikom nanošenja laka i laka za šatiranje kose.

Nacrt programa zavrsnog ispita za zanimanje FRIZER.doc – download/preuzmi

Nastavni plan za zanimanje FRIZER.xls – download/preuzmi

Pregled modula za zanimanje FRIZER.doc – download/preuzmi

Spisak predmeta, modula i jedinica za zanimanje FRIZER.doc – download/preuzmi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pregled modula za – Frizer (EU-VET III stepen)

I Godina

Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke:

–  Biologija: Modul 1Modul 2

– Hemija: Modul 1Modul 2

Stručno teorijski predmeti:

–  Estetika: Modul 1Modul 2

– Higijena i prva pomoć: Modul 1Modul 2

– Tehnologija materijala: Modul 1Modul 2

– Tehnologija zanimanja: Modul 1Modul 2

Praktična nastava I godina:

Modul 1 ; Modul 2 ; Modul 3 ; Modul 4 ; Modul 5 ; Modul 6

II Godina

Opšteobrazovni predmeti u funkciji struke:

– Hemija: Modul 3Modul 4

Stručno teorijski predmeti:

– Anatomija i fiziologija čovjeka: Modul 1Modul 2

– Estetika: Modul 3Modul 4

– Psihologija: Modul 1Modul 2

– Tehnologija materijala: Modul 3Modul 4

– Tehnologija zanimanja: Modul 3Modul 4

Praktična nastava II godina:

Modul 7 ; Modul 8 ; Modul 9 ; Modul 10 ; Modul 11 ; Modul 12 ; Modul 13 ; Modul 14 ; Modul 15 ; Modul 16 ; Modul 17 ; Modul 18

III Godina

Stručno teorijski predmeti:

– Osnove poduzetništva: Modul 1Modul 2

– Tehnologija zanimanja: Modul 5Modul 6

Praktična nastava III godina:

Modul 19 ; Modul 20 ; Modul 21 ; Modul 22 ; Modul 23 ; Modul 24 ; Modul 25 ; Modul 26 ; Modul 27 ; Modul 28 ; Modul 29 ; Modul 30 ; Modul 31 ; Modul 32 ; Modul 33 ; Modul 34 ; Modul 35 ; Modul 36