Crossword

Kompletirajte krizaljku a zatimk liknite na provjeru za provjeru tacnosti odgovora. Kliknite na broj u krizaljki da bi dobili mogucnost odgovara za taj broj.
 1                
2      3             
    4        5       
          6       
  7       8          
 9      10            
11       12            
               
            13    14   
15                 
               
    16       17        
18        19    20         
               
        21         

Vodoravno:

2. Naredba koja se upotrebljava za lijepljenje
4. Radna površina računara
6. Naredba koja poništava naredbu undo
7. Naredba koja se upotrebljava prilikom isjecanja
11. Jedinica kojom se izražava brzina procesora
12. Upravljački program za neku od jedinica računara
15. Jedna od kartica bitna za grafički prikaz na monitoru
18. Kompjuter ili računalo
20. Datoteka ili fajl (engleski izraz)
21. Jedna izlazna jedinica

Vertikalno:

1. Osnovna jedinica za memoriju
3. Jedan od menija (uređivanje ili editovanje)
5. Dio računara koji izvršava obradu podataka i upravlja sa svim komponentama računara
8. Jedna od izlaznih jedinica
9. Dio računara za čuvanje podataka
10. Oznaka za hard disk ili tvrdi disk
13. Jedan od prefiksa koji se upotrebljava pri izražavanju veličine memorije (1024x1024x1024 bajta)
14. Materijalni dio računara
16. Jedinica kojom se izražava veličina dijagonale kod monitora
17. Jedan od prefiksa koji se upotrebljava pri izražavanju veličine memorije (1024 bajta)
18. Read-only memory - memorija iz koje se podaci mogu samo čitati)
19. Random Access Memory-Memorija sa slučajnim pristupom