Mješovita srednja škola-konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

Broj:124/2018

Datum: 06.02.2018.godine

 

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“,broj: 5/14) i  Odluke Školskog odbora škole broj: 113 /2018  od  05.02.2018.godine , Javna ustanova Mješovita srednja škola Tešanj,raspisuje

K O N K U R S

za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

 

 

 1. Prehrambeni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 2. Poljoprivredni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 3. Poslovno-pravni tehničar,maksimalno 20 polaznika
 4. Tehničar drumskog saobraćaja,maksimalno 20 polaznika
 5. Vozač motornih vozila,maksimalno 20 polaznika
 6. Zavarivač,maksimalno 20 polaznika
 7. Kuhar,maksimalno 20 polaznika

 

JU Mješovita srednja škola,Tešanj je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih Rješenjem Općinskog suda u Zenici,broj:043-0-Reg-17-001138  od 15.11. 2017.godine.

JU Mješovitoj srednjoj školi,Tešanj je odobreno obrazovanje odraslih Rješenjem o reverifikaciji uvjeta i programa rada Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-5753-06-02/17 od 22.09.2017.godine.

Izvođenje programa za obrazovanje odraslih je školi odobreno Rješenjem Ministarstva za obrazovanje ,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona,broj:10-38-2825-1/17 od 04.12.2017.godine.

 

U skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih za polaznike se organizuje instruktivna nastava i nakon odslušane instruktivne nastave polaznici polažu ispite. Maturski-završni ispit polažu polaznici koji su položili sve ispite. Nakon polaganja svih ispita i maturskog-završnog ispita,polaznicima se izdaju svjedodžbe o završenim razredima i diploma o završenom srednjem obrazovanju odraslih po modularnom NPIP koji je u skladu sa standardima zemalja Europske unije (EU VET).

Polaznici plaćaju školarinu u skladu sa Odlukom Školskog odbora o visini školarine obrazovanja odraslih po jednom polazniku,broj: 112 /2018 od 05.02.2018.godine.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih osoba od broja slobodnih mjesta prednost pri upisu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

 

Uz Zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih
 2. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju završenu samo osnovnu školu
 3. Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju
 4. Nostrifikaciju Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-do kantona za svjedodžbe stečene u inostranstvu

 

Konkurs je otvoren od 06.02.2018.godine do 20.02.2018.godine.

 

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u sekretarijat škole radnim danom u vremenu od 8 do 12 sati.

Nakon verifikacije upisa polaznika obrazovanja odraslih od strane Školskog odbora spisak primljenih polaznika se oglašava na oglasnoj ploči škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:032/465-149; 032/465-150; 032/465-151.

 

DIREKTOR

Muharem Saračević,prof.

Ambasada Republike Češke će donirati opremu za obnovljive izvore energije u Mješovitu srednju školu Tešanj

Projekat „SPOJIMO SE NA SUNCE“ se bavi iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Ideja je da se iskoristi energija Sunca i pretvori u eleketričnu energiju kako bismo smanjili troškove utroška električne energije i povećali energetsku efikasnost. Osim toga želimo smanjiti uticaj štetnih plinova poput CO2 na našu okolinu.

Cilj projekta ja da se podigne svijest kod učenika, uposlenika i lokalne zajednice o racionalnom korištenju električne energije, te o većem korištenju obnovljivih izvora energije. Učenici bi takođe kroz sam projekat dobili dodatnu edukaciju o korištenju obnovljivih izvora energije .

Kompletnu instalaciju solarnog panela i centrale radit će učenici i profesori Mješovite srednje škole Tešanj, a proizvedena energija će se iskoristiti u radionicama škole.Vrijednost projekta je 29.900,00 KM u koju je uključena i zamjena postojeće rasvjete energetski efikasnom LED rasvjetom.

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike  Češke što će omogućiti da se ovaj projekat realizira  u našoj Školi.

 

                                              

Tešanj,19.01.2018.godine

Foto Sekcija

Mješovita srednja škola u posjeti Školskom centru u Velenju

19.i 20.12.2017.godine,direktor Muharem Saračević i profesori Jasminka Mujkanović, Sulejman Hodžić i Sakib Ahmić su bili u radnoj posjeti Školskom centru u Velenju.

Cilj posjete je dogovor oko saradnje odnosno obuke nastavnog kadra Mješovite srednje škole od strane mentora iz Školskog centra iz Velenja na savremenim CNC mašinama.

Na radnom sastanku direktor Mješovite srednje škole Tešanj, Muharem Saračević je prezentovao projekat Švicarske organizacije „ Prilika Plus“ na koji je škola aplicirala i koji je već u fazi realizacije.

U sklopu projekta je nabavka nove didaktičke CNC mašine EMCO concept Turn 60. Za ovu mašinu je neophodna obuka koju mogu obaviti profesori Školskog centra Velenje.

Na radnom sastanku je dogovoren termin izvođenja obuke,dogovoreno je i da mentori iz Školskog centra Velenje pripreme i potrebnu literaturu koju bi naši profesori mogli koristiti kako za nastavni proces tako i za obuku i usavršavanje odraslih.

Tokom boravka u Velenju upriličena je i posjeta našim učenicima koji su na školovanju u Školskom centru u Velenju.
Profesor Primož Golob koji je bio mentor za izradu maturskog rada bivših učenika Školskog centra pokazao je rad a to je šah.Učenici Halilović Nadin,Salkanović Ahmed i Hukić Senahid su kompletan rad uradili na CNC mašini,figure su napravili od aluminijuma i plastike a tablu od drveta.

 

                                                                  

Mješovitu srednju školu posjetili eksperti partnerske organizacije Kultur Kontakt Austria

24.11.2017.godine Mješovitu srednju školu Tešanj su posjetili eksperti partnerske organizacije Kultur Kontakt Austria.Po dolasku eksperte je dočekao direktor škole Muharem Saračević i pomoćnik direktora Damir Kadribašić.U prostoriji škole direktor je gostima ukratko prestavio školu (plan rada,viziju,misiju,projekti koji su realizovani,trenutne projekte u koje je uključena škola).Poslije predstavljana škole eksperti zajedno sa direktorom i pomoćnikom su posjetili firmu „Medena Commerce“ gdje naši učenici obavljaju praktičnu nastavu za zanimanje operater na CNC mašinama.Nakon posjete firmi Medena Commerce eksperti su obišli kabinet u školi za mehatroniku i kabinet CAD/CAM gdje su im učenici zajedno sa profesorima prezentovali i pokazali šta rade na praktičnoj nastavi i stručnim predmetima,takođe su obišli i Poljoprivrednu školu,stakleničku i plasteničku proizvodnju.Eksperti su bili oduševljeni radom i opremom škole a i samim znanjem učenika.

 

                

PREDSTAVNICI MJEŠOVITE SREDNJE ŠOLE TEŠANJ U LABINU NA RADNOM SASTANKU DIREKTORA I MENTORA ZA BALKAN JUNIOR 2018.

 

U nedjelju 5.11.2017. predstavnici država odnosno škola iz Srbije (Valjevo) TEHNIČKA ŠKOLA, Bosne i Hercegovine (Tešanj) JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, Slovenije (Velenje) ŠKOLSKI CENTAR VELENJE, Rumunjske (Constanta) COLEGIUL TEHNIC „TOMIS“, Turske (Istanbul) INONU MTAL, Crne Gore (Nikšić) JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA i kao domaćini iz Hrvatske (Labin) SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE okupili su se u Hotel & Casa Valamar Sanfior u Rapcu, a povod radnog sastanka bila je priprema natjecanja Balkan Junior 2018. koje će se održati u Labinu od 10. do 13. maja.
Direktor Srednje škole Mate Blažine Čedomir Ružić nakon dobrodošlice sudionicima sastanka prezentirao je Školu te njene međunarodne aktivnosti. Nakon toga delegacija se uputila u prostorije Grada Labina, gdje im se u maloj vijećnici prigodnim govorom obratila zamjenica gradonačelnika Federika Mohorović Čekada, koja je iskazala zadovoljstvo dosadašnjim organiziranim susretima te potporu i podršku Grada Labina u organizaciji domaćinstva projekta Balkan Junior u Labinu 2018. godine. Na kraju predstavnici Balkan Juniora zahvalili su se na gostoprimstvu, razmijenili su prigodne poklone sa predstavnicima Grada i Škole te otišli sa pozitivnim dojmovima cjelokupnog radnog sastanka, a raduju se ponovnom susretu u Labinu.
Našu školu su predstavljali mentori Mujo Zeničanin,Jasminka Mujkanović i Sakib Ahmić sa direktorom Škole Muharemom Saračević.

                         

           

Mješovita srednja škola Tešanj-2.mjesto,Goražde “Dani jabuke 2017”

    U organizaciji Udruženja kuhara Bosne i Hercegovine i JU Srednje stručne škole Džemal Bijedić Goražde,  u petak 13. oktobra 2017.  u okviru organizacije Dani jabuke 2017. održano je takmičenje na temu Jabuka u tradicionalnoj i modernoj gastronomiji za učenike srednjih škola s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Učešće u takmičenju uzelo je deset škola.

 

     Takmičenje je realizovano pripremom deserta od jabuke. U konkurenciji za najbolji rad učešće je uzela i JU Mješovita srednja škola Tešanj koju su na ovom takmičenju predstavljale učenice Amina Fejzić i Adelisa Adžić, mentor Munevera Alić, te osvojile 2. mjesto i posebna priznanja i pohvale za kreativni i higijenski dio realizacije zadatka.

                 

POPIS STRUČNIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Neumu se održao dvodnevni  (12.i 13.10.2017.god.) seminar na temu  “POPIS STRUČNIH KVALIFIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI”  pod pokroviteljstvom ETF (Eropska trening fondacija) iz Torina (Italija). Uz eminentne stručnjake iz oblasti stručnog obrazovanja našu školu u panel diskusiji je dostojno predstavio PezerEldar, učenik drugog razreda fizioterapeutski tehničar, zajedno sa učenicima iz Posušja, Brčkog i Zvornika. Na konferenciji je učestvovao director Mješovite srednje škole Muharem Saračević.

Seminar je imao za cilj predstavljanje rezultata Popisa i Analize stručnih kvalifikacija u BiH.

Očekivani ishodi ovog seminara su:

 1. Postići konsenzus o korištenju rezultata Popisa i Analize za dalji razvoj kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini.
 2. Usaglasiti se oko potrebe za revidiranjem postojećih kvalifikacija idefiniranjem ishoda učenja.

Obuka na CNC mašinama


MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, TEŠANJ ORGANIZOVALA LJETNU ŠKOLU INFORMATIKE ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Mješovita srednja škola Tešanj  je 16.06.2017. u terminu od 8. do 12. sati organizovala Ljetnu školu informatike, koja je bila besplatna i namijenjena učenicima osnovnih škola koje gravitiraju općini Tešanj. Predavači ove ljetne škole informatike bili su prof. Mujo Zeničanin i prof. Halid Bošnjak.

Program koji je bio prezentiran pokrivao je oblasti:

 1. Robotika – osnove programiranja robota sa praktičnim primjerima,
 2. WEB programiranje – internet, WEB, WEB dizajn,sa težištem na HTML-u, CSS-u i izradi WEB stranice,

Odazvalo se 14 učenika iz OŠ Huso Hodžić i OŠ 9.septembar Medakovo.

DSCN0220 DSCN0218 DSCN0210 DSCN0207

Cilj  Mješovite srednje škole, Tešanj je da i na ovaj način pruži našim potencijalnim učenicima jedan vid edukacije na ovom polju i da im pruži uvid u savremenu opremljenost naših informatičkih kabineta.

Očekujemo da se slijedeće godine sastanemo u još većem broju i zahvaljujemo se svim učesnicima.

Fotosekcija

24.06.2017, Tešanj

Učenici Mješovite srednje škole, Tešanj uljepšali poslovne prostore firmi Mann-Hummel, Fad-Jelah, Madi i Koteks

Učenici Mješovite srednje škole, Tešanj poljoprivredni tehničari su u znak zahvalnosti uljepšali prostore firmi Mann-Hummel, Fad-Jelah, Madi i Koteks sadnjom i dekoracijom cvijeća, koje su sami proizveli na praktičnoj nastavi.

Gore navedene firme su uvijek bile podrška Našoj školi, donirali su vrijedne mašine, alat i uređaje koje su od velike koristi učenicima Naše škole u izvođenju praktične nastave. Ovo je samo mali znak zahvalnosti našim privrednicima, jer bez njihove podrške ne bi mogli uvijek sami da realizujemo mnoge aktivnosti i samim tim su i oni dio našeg uspjeha.

Mješovita srednja škola, Tešanj se raduje i daljoj saradnji.

Picture2 Picture1 Picture3 Picture4 Picture6 Picture7 Picture11 Picture10 Picture9 Picture8

U okviru MSŠ Tešanj postoji smjer poljoprivredni tehničari. Učenici na praktičnoj nastavi u okviru 100 m2 zaštićenog prostora-staklenik proizvode rani rasad cvijeća. U toku ove školske godine 2016/17. godine učenici su vrijedno obavljali praktičnu nastavu i pored loših vremenskih prilika i poteškoća u  zagrijavanju zaštićenog prostora – staklenika proizveli su  oko 10 000 različitih cvijetnih vrsta. Zajedno sa svojim profesorima praktične nastave uredili su školsko dvorište  kao i  zelene površine  Općine Tešanj i veliki broj privrednih prostora. MSŠ  je aktivna u  organizovanju velikog broja takmičenja kao i u velikim projektima. U realizaciji mnogih takmičenja i projekata privredni subjekti  MANN+HUMMEL, FAD, MADI, KOTEKS i drugi  učestvovali su u podršci naše MSŠ Tešanj. Jedan od načina da se zahvalimo našim privrednim subjektima jeste donacija rasada cvijeća i uređenje poslovnog prostora. U toku juna mjeseca učenici MSŠ Tešanj-(II E) zajedno sa svojim profesorima praktične nastave Muharemom Mulabdićem i Dženetinom Jusufbašić uredili su poslovni prostor firm MANN+HUMMEL, FAD, MADI, KOTEKS u Tešnju. U uređenju i sadnji cvijeća učestvovali su  učenici II E razreda poljoprivredni tehničari: Sedina Muslija, Mustafa Halvadžić, Ermin Šahman, Admir Huremović, Alma Aljić, Kenen Ibrahimović.

Tešanj, 17.6.2017.

Fotosekcija

Pretraga
Arhiva vijesti: